Empowering Sales and Marketing with ChatGPT and AI Technologies

 

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หรือบุคลากรที่ทำงานในสายการขายและการตลาด ได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการใช้ประโยชน์จากความสามารถของ ChatGPT และเทคโนโลยี AI แบบต่าง ๆ โดยเฉพาะด้าน Generative AI ที่นำมาประยุกต์ใช้ในงานประจำวัน ได้เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพกับงานด้านการขายและการตลาด เพื่อเป้าหมายในการสร้างการเติบโตของยอดขาย ผ่านการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ

 

  

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2024
เวลา 09.00 - 16.30 น.

ที่ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 - รามคำแหง

 

ราคา 7,900 บาท / ท่าน
(ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7%)

 

*ที่นั่งจำนวนจำกัด

 

 

 

เนื้อหาในหลักสูตร

  

 • Introduction to AI Technologies, Generative AI and ChatGPT
  รู้จักเทคโนโลยี AI ยุคใหม่ล่าสุด ChatGPT และเทคโนโลยีแบบ Generative AI
  ที่จะเป็นเครื่องมือในการยกระดับการทำธุรกิจ โดยเฉพาะด้านการขายและการตลาด
 
 • AI-Powered Marketing
  เรียนรู้การใช้เครื่องมือ AI สำหรับงานวิจัย, วิเคราะห์ด้านการตลาด, การตลาดอัตโนมัติและ SEO
 
 • AI-Powered Design
  เรียนรู้การใช้เครื่องมือ AI และเทคนิคต่าง ๆ สำหรับการใช้ Generative AI ในการสร้างรูปภาพ, ออกแบบ Storyboard และงานด้านกราฟิกดีไซน์เนอร์

 • Smart Prompt 101 for every department
  เรียนรู้และเข้าใจการใช้ Prompt อย่างถูกต้อง และไอเดียในการนำไปเพิ่ม Productivity ในหลาย ๆ ตำแหน่ง
 
 • AI-Powered Online Advertising and Smart Chatbot
  เรียนรู้การทำโฆษณาออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี AI และการใช้ Generative AI Chatbot ในการรองรับลูกค้า
  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำคอมพิวเตอร์ Notebook มาเพื่อใช้ในการอบรมด้วย
มีอาหารเบรค เช้า-บ่าย และอาหารกลางวัน 

 

 


สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเข้าร่วมคอร์สนี้

✓ ได้รู้จักและมีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI และ ChatGPT
✓ ได้เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือจากเทคโนโลยี AI สำหรับงานด้านการขายและการตลาด
✓ เรียนรู้เทคนิคการนำ AI ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างประสบความสำเร็จ

 

 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใครบ้าง?


✓ ผู้ประกอบการ, ผู้บริหาร ที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี AI และหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการขายและการทำการตลาด
✓ บุคลากรที่ทำงานในสายการขายและการตลาด ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยี AI
✓ ผู้ที่สนใจด้านเทคโนโลยี AI เพื่อยกระดับความรู้ในเชิงลึกและนำไปใช้งานได้จริง

 

 

วิทยากร

  คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี EVP บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)

คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี

รองกรรมการผู้จัดการบริหารและกรรมการ
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)

 

การศึกษา
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาตร์ สาขา Industrial Engineering (IE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA Finance) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน
- ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการบริหาร และกรรมการ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
- กรรมการกิตติมศักดิ์ ฝ่ายกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน สมาคม MarTech Association

 

 

 

คุณภาณุวัฒน์ วันทวงศ์

Marketing Manager
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)

 

การศึกษา
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์การทำงาน
- ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)

 

Readyplanet AI Navigators 

นอกจากนี้ยังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี AI ที่จะมาร่วมพูดคุย ให้คำแนะนำเทคนิคสำคัญ
ที่น่าสนใจในการใช้งาน Generative AI พร้อมแชร์ประสบการณ์ กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าอบรมและนำไปใช้ได้จริงหลังเรียนจบ

 

 

 


 

ความท้าทายใหม่ของโลกธุรกิจยุคดิจิทัล จากพลังความสามารถของ ChatGPT และ AI Technologies ที่จะปลดล็อกศักยภาพการขายและการตลาดได้สำเร็จมากกว่าเดิม

 

ลงทะเบียนคอร์สอบรม Empowering Sales and Marketing
with ChatGPT and AI Technologies

 

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2024
เวลา 09.00 - 16.30 น.

ราคา 7,900 บาท / ท่าน

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7%)