ท่านสามารถชำระค่าสินค้าและบริการของ Readyplanet ได้หลายวิธีดังนี้

 

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต


Readyplanet ยินดีรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตร VISA และ MASTERCARD ที่ออกโดยธนาคารต่างๆ ทั่วโลก
โดยผ่านระบบ 2C2P บางธนาคารท่านอาจจำเป็นต้องกรอกรหัส payment mastercard และ payment visa

 Payment VisaPayment Mastercard

 

 

โอนเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM

ชื่อบัญชี : บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : ถนนรามคำแหง (สัมมากร)
บัญชี : ออมทรัพย์

เลขที่ : 136-2-12270-6

ธนาคาร : กสิกรไทย
สาขา : ถนนรามคำแหง 151
บัญชี : ออมทรัพย์

เลขที่ : 735-2-29271-5

หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in พร้อมระบุชื่อเว็บไซต์ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่ โทรสารหมายเลข 02-016-6901

 

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้

 

ชื่อนิติบุคคลผู้เสียภาษี : 

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)

 

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี :

0107565000239


ที่อยู่ : เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 - รามคำแหง ชั้น 17 ห้อง 1701 - 1706 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

 

 

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 

ส่งถึง : ฝ่ายบัญชี บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 - รามคำแหง ชั้น 17 ห้อง 1701 - 1706 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

 

 


 

แบบฟอร์มชำระเงินออนไลน์ ด้วยบัตรเครดิต