Smart Content Marketing

 

บริการ Smart Content ของ ReadyPlanet

ผลิตสื่อออนไลน์ สร้างกลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย บอกเล่าอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ผลตอบรับตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ละทิ้งตัวตนของแบรนด์

 

1. วิเคราะห์แบรนด์และวัตถุประสงค์การตลาด
ดึงจุดขายที่โดดเด่นจากผู้อื่นออกมา กำหนดวัตถุประสงค์การตลาดให้ชัดเจน ทำ Content ให้สอดคล้องไปด้วยกัน ช่วยให้ประสบผลสำเร็จได้เร็ว

2. วางบุคลิกและตัวตนของเพจ
Page Character หรือบุคลิกสมมติของ Fanpage มีความสำคัญมาก ลักษณะการเขียนและโต้ตอบลูกค้าด้วยรูปแบบคงที่ ช่วยให้ลูกค้ารับรู้จุดเด่นของแบรนด์ได้ง่ายขึ้น 

3. วางแผนหัวข้อในการโพสต์ 
จัดสัดส่วนเนื้อหา และกำหนดการโพสต์ เพื่อทำให้มีความหลากหลาย และนำเสนอในเวลาที่เหมาะสม ทำให้ Fanpage เกิดสมดุล ไม่ดูขายของเกินไป และไม่ดูน่าเบื่อเกินไป

4. เขียนเนื้อหาและดีไซน์ภาพกราฟิก
บอกเล่าเนื้อหาและออกแบบภาพประกอบที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการให้น่าสนใจ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยไม่ละทิ้งจุดเด่นของแบรนด์


5. ติดตามผลลัพธ์และสรุปผล
ติดตามผลลัพธ์การทำ Content และปรับไปตามสถานการณ์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์การตลาดที่ตั้งไว้ของแบรนด์ รายงานสรุปผล ทั้งในภาพรวม และเชิงลึก

 

WORKFLOW

  

ตัวอย่างผลงานกราฟิกดีไซน์

 

 

 

 

 

 

OUR CLIENTS

ลูกค้ามากมายให้ความไว้วางใจใช้บริการของเรา
จากหลากหลายหมวดธุรกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์ความงามและคลินิก
อสังหาริมทรัพย์ อาหารและเครื่องดืม สินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ

 


แพ็กเกจ Smart Content

หมายเหตุ  ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

(1) โควตาชิ้นงานใช้ได้ภายในเดือนเท่านั้น ไม่สามารถยกยอดไปเดือนถัดไปได้
(2) มีบริการปรับขนาดให้สูงสุด 9 ขนาด/1 ผลงาน สำหรับทำโฆษณาออนไลน์ โดยไม่ตัดโควต้าชิ้นงาน
(3) LINE OA บริการโพสต์บน Timeline เท่านั้น ไม่รวมการบรอดแคสต์หรือการเผยแพร่แบบอื่น ๆ
(4) สร้างจากระบบเว็บไซต์ R-Web แพ็กเกจ Free เขียนให้สูงสุด 500 คำ โดยใช้ภาพที่ลูกค้าส่งให้ และออกแบบแบนเนอร์ให้ 1 ภาพ เว็บไซต์จะหมดอายุพร้อมแพ็กเกจ Smart Content ที่ใช้บริการ

สนใจใช้บริการ หรือสอบถามข้อมูล
กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร  02-016-6789

แบบฟอร์มติดต่อกลับ