ท่านสามารถชำระค่าสินค้าและบริการของ Readyplanet ได้หลายวิธีดังนี้

 

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต


Readyplanet ยินดีรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตร VISA และ MASTERCARD ที่ออกโดยธนาคารต่างๆ ทั่วโลก
โดยผ่านระบบ K-Payment Gateway ของธนาคารกสิกรไทย บางธนาคารท่านอาจจำเป็นต้องกรอกรหัส payment mastercard และ payment visa

 Payment VisaPayment Mastercard

 

 

โอนเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM

ชื่อบัญชี : บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : ถนนรามคำแหง (สัมมากร)
บัญชี : ออมทรัพย์

เลขที่ : 136-2-12270-6

ธนาคาร : กสิกรไทย
สาขา : ถนนรามคำแหง 151
บัญชี : ออมทรัพย์

เลขที่ : 735-2-29271-5

หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in พร้อมระบุชื่อเว็บไซต์ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่ โทรสารหมายเลข 02-016-6901

 

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้
ชื่อนิติบุคคลผู้เสียภาษี : บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105543071964
ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน : 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ห้อง 704-705 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 

 

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ส่งถึง : ฝ่ายบัญชี (บจก.เรดดี้แพลนเน็ต)
ที่อยู่ : 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ห้อง 704-705 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 

 


 

แบบฟอร์มชำระเงินออนไลน์ ด้วยบัตรเครดิต