ท่านสามารถชำระค่าสินค้าและบริการของ Readyplanet ได้หลายวิธีดังนี้

 

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต


ReadyPlanet ยินดีรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตร VISA, MASTERCARD, JCB และ China UnionPay ที่ออกโดยธนาคารต่างๆ ทั่วโลก
โดยผ่านระบบ K-Payment Gateway ของธนาคารกสิกรไทย บางธนาคารท่านอาจจำเป็นต้องกรอกรหัส  และ 

 

 

 

โอนเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM

ชื่อบัญชี : บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด

ธนาคาร : กสิกรไทย
สาขา : ถนนรามคำแหง 151
บัญชี : ออมทรัพย์

เลขที่ : 735-2-29271-5

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : ถนนรามคำแหง (สัมมากร)
บัญชี : ออมทรัพย์

เลขที่ : 136-2-12270-6

ธนาคาร : กรุงเทพ
สาขา : ถนนสุขาภิบาล 3 (บึงกุ่ม)
บัญชี : ออมทรัพย์
เลขที่ : 056-0-18526-6

ธนาคาร : กรุงไทย
สาขา : ถนนสุขาภิบาล 2
บัญชี : ออมทรัพย์

เลขที่ : 197-1-10016-1

หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in พร้อมระบุชื่อเว็บไซต์ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่ โทรสารหมายเลข 02-016-6901

 

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้
ชื่อนิติบุคคลผู้เสียภาษี : บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105543071964
ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน : 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ห้อง 701-705 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 

 

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ส่งถึง : ฝ่ายบัญชี (บจก.เรดดี้แพลนเน็ต)
ที่อยู่ : 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ห้อง 701-705 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 

 


 

แบบฟอร์มแจ้งชำระเงินออนไลน์ ด้วยบัตรเครดิต