ทีมผู้บริหาร

 

คุณทรงยศ คันธมานนท์

คุณทรงยศ คันธมานนท์

Chief Executive Officer

คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี

คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี

Executive Vice President

คุณอนัญญา แสงรัตนเดช

คุณอนัญญา แสงรัตนเดช

Senior Vice President

คุณภัทธิรา จุธากรณ์

คุณภัทธิรา จุธากรณ์

Senior Vice President

คุณภราดร สุจริตอภิรักษ์

คุณภราดร สุจริตอภิรักษ์

Vice President

 

ประวัติผู้บริหาร

 

คุณทรงยศ คันธมานนท์

คุณทรงยศ คันธมานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(Chief Executive Officer)

 

ปัจจุบัน:

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด

- ผู้ก่อตั้ง ReadyPlanet.com บริษัทเว็บไซต์สำเร็จรูป (แพลตฟอร์มสร้างเว็บไซต์) แห่งแรกของประเทศไทย

- ผู้บุกเบิก Shappy โมบายล์แอพพร้อมใช้ รายแรกของประเทศไทย

- ตัวแทนผู้ให้บริการโฆษณา Google Adwords อย่างเป็นทางการ รายแรกของประเทศไทย

- วิทยากรด้านการตลาดดิจิทัล เว็บไซต์ โมบายล์แอพ และโฆษณาออนไลน์ตามสถาบันชั้นนำของทั้งภาครัฐและเอกชน

 

ประสบการณ์ทำงาน:

- ผู้อำนวยการฝ่ายระบบปฏิบัติการ และระบบสื่อสารข้อมูล รับผิดชอบดูแลทีมงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารขนาดใหญ่ให้กับกลุ่มบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของประเทศ

- วิศวกรระบบ ของบริษัทผู้ให้บริการด้านระบบสารสนเทศ

- ผู้ผ่านการรับรองจาก Google ได้รับ Google Advertising Professional (Qualified Individuals)

 

การศึกษา:

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

 

 

คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี

คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร

(Executive Vice President)

 

ปัจจุบัน:

- รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด

- วิทยากรด้าน Digital Marketing, Marketing Tech, Website, Digital Advertising และการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ ร่วมกับภาครัฐและเอกชนมากมาย

- อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรปริญญาโท วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) หลักสูตรปริญญาโท และตรี ด้าน E-commerce คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

- นักเขียนด้านการจัดการและการบริหารธุรกิจ มีผลงานอาทิ Tools to win 30 เครื่องมือเพิ่มกำไร

 

ประสบการณ์ทำงาน:

- ผู้จัดการทั่วไป ด้านการจัดการและการพัฒนาองค์กร การนำเทคโนโลยีงานด้านการค้าปลีก การตลาด และการจัดจำหน่าย มาใช้ในการเพิ่มยอดขายและการสร้างกำไร ในการดำเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ 7-eleven และกลุ่มธุรกิจค้าปลีก บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน

- วิศวกรอาวุโส ด้านการออกแบบและจัดการเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิตในด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

- อดีตอุปนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

 

การศึกษา:

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA Finance) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย