ผู้บริหาร

 

คุณทรงยศ คันธมานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(Chief Executive Officer)

 

ปัจจุบัน:

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด

- ผู้ก่อตั้ง ReadyPlanet.com บริษัทเว็บไซต์สำเร็จรูป (เว็บพร้อมใช้) แห่งแรกของประเทศไทย

- ผู้บุกเบิก Shappy โมบายล์แอพพร้อมใช้ รายแรกของประเทศไทย

- ตัวแทนผู้ให้บริการโฆษณา Google Adwords อย่างเป็นทางการ รายแรกของประเทศไทย

- วิทยากรด้านการตลาดดิจิทัล เว็บไซต์ โมบายล์แอพ และโฆษณาออนไลน์ตามสถาบันชั้นนำของทั้งภาครัฐและเอกชน

 

ประสบการณ์ทำงาน:

- ผู้อำนวยการฝ่ายระบบปฏิบัติการ และระบบสื่อสารข้อมูล รับผิดชอบดูแลทีมงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารขนาดใหญ่ให้กับกลุ่มบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของประเทศ

- วิศวกรระบบ ของบริษัทผู้ให้บริการด้านระบบสารสนเทศ

- ผู้ผ่านการรับรองจาก Google ได้รับ Google Advertising Professional (Qualified Individuals)

 

การศึกษา:

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

 

 

คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร

(Executive Vice President)

 

ปัจจุบัน:

- รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด

- วิทยากรด้าน Digital Marketing, Marketing Tech, Website, Digital Advertising และการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ ร่วมกับภาครัฐและเอกชนมากมาย

- อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรปริญญาโท วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) หลักสูตรปริญญาโท และตรี ด้าน E-commerce คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

- นักเขียนด้านการจัดการและการบริหารธุรกิจ มีผลงานอาทิ Tools to win 30 เครื่องมือเพิ่มกำไร

 

ประสบการณ์ทำงาน:

- ผู้จัดการทั่วไป ด้านการจัดการและการพัฒนาองค์กร การนำเทคโนโลยีงานด้านการค้าปลีก การตลาด และการจัดจำหน่าย มาใช้ในการเพิ่มยอดขายและการสร้างกำไร ในการดำเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ 7-eleven และกลุ่มธุรกิจค้าปลีก บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน

- วิศวกรอาวุโส ด้านการออกแบบและจัดการเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิตในด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

- อดีตอุปนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

 

การศึกษา:

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA Finance) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย