เชื่อมโยงไว้ในที่เดียว บริหารจัดการได้ง่าย ในงบประมาณที่คุ้มราคา

 

ช่วยเพิ่มยอดขาย ตอบโจทย์ SMEs ยุคใหม่ สมัครใช้ฟรี ลงทะเบียนและเริ่มได้เลย!

 

จากพฤติกรรมผู้บริโภคสู่การพัฒนา ReadyPlanet Marketing Platform ในยุคที่ผู้บริโภคฉลาดและรู้ทันมากขึ้น ทุกธุรกิจจึงต้องเข้าใจกระบวนการซื้อของลูกค้าเสียก่อน ต้องเริ่มต้นจาก REACH เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใช่ ทำให้เกิด Awareness ความสนใจและการพิจารณา จากนั้น CONVERT เปลี่ยนให้กลายเป็นลูกค้าทำให้เกิดการซื้อหรือติดต่อ และสุดท้าย RETAIN รักษาลูกค้าเดิมไว้ สร้าง Loyalty เกิดการซื้อซ้ำเพิ่มยอดซื้อของลูกค้าแต่ละราย (Lifetime Value) ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้ ต้องอาศัยเครื่องมือการตลาดดิจิทัลต่าง ๆ กัน เพื่อให้เหมาะกับแต่ละช่วงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลครบวงจร 
ReadyPlanet Marketing Platform

ReadyPlanet Marketing Platform พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล ที่มักมีการตัดสินใจซื้อที่ซับซ้อน สามารถตอบโจทย์ทุกกิจกรรมการตลาดในปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่มีให้ครบในที่เดียว ออกแบบให้บริหารจัดการได้ง่าย เชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน ในงบประมาณที่คุ้มราคา

ReadyPlanet Marketing Platform เหมาะกับใคร?

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

* เพิ่ม User ละ 4,500 บาท / ปี
** รองรับระบบ Product Variants และการชำระเงินออนไลน์ PayPal, Omise
*** กรณีต้องการเปลี่ยนชื่อโดเมนเว็บไซต์ ต้องชำระค่าชื่อโดเมนเว็บไซต์ที่เลือกเพิ่มเติม โดยแต่ละสกุลมีราคาที่แตกต่างกัน เช่น .com หรือ .org 450 บาท, co.th 800 บาท, .in.th 800 บาท กรณีเป็น premium domain ราคาอาจแตกต่างไปจากนี้ได้
**** กรณีต้องการใช้ R-Dynamic ต้องชำระค่าโฆษณาในส่วนนี้เพิ่มเติม และหากค่าโฆษณาเกิน 30,000 บาทต่อเดือน ต้องชำระค่าบริการ 5% ของงบโฆษณาที่เกินมา

 

ทุกแพ็กเกจ ติดตั้ง Chatday ฟรี!