SalesDesk Premium คืออะไร?

SalesDesk Premium คือระบบ Lead Management ที่ช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการรายชื่อลูกค้า ที่มาจากหลากหลายช่องทาง ซึ่งอยู่ในขั้น Consideration (ตาม Marketing & Sales Funnel) ได้อย่างเป็นระบบ สร้างโอกาสที่จะเปลี่ยนจาก "Lead" เป็น "ลูกค้า" ได้มากยิ่งขึ้น ช่วยคัดกรองลูกค้าตัวจริง สามารถติดตาม และวัดผล ตั้งแต่วันแรก จนปิดการขายได้

 

 

 จุดเด่นของ SalesDesk Premium

เพิ่มยอดขายให้ธุรกิจด้วยระบบ Lead Management ที่มีประสิทธิภาพ

 

 

 

Key Features

เพิ่มยอดขายให้ธุรกิจด้วยระบบ Lead Management ที่มีประสิทธิภาพ

 

 

 

สถิติ ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้สามารถดูสถิติ ต่างๆได้ดังนี้

 

ผู้ใช้งาน

- ผู้ใช้งานสามารถดูสถิติของ Lead ที่เข้ามาในระบบและการติดตาม Lead ในแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะแสดงข้อมูล Lead ที่อยู่ใน Inbox ของตนเอง ในมุมมองภาพรวม แยกตามสถานะการติดต่อปัจจุบัน ในส่วนบนสุดของหน้า

- แสดงรายงานมูลค่าของ Lead ที่ปิดได้ในแต่ละเดือน โดยสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงในมุมมองกราฟ Bar Chart หรือตารางข้อมูลได้ - แสดงข้อมูลสถิติ Lead ที่ถูกดำเนินการ (Actioned Leads)

- ข้อมูลสถิติ Lead Conversions ในแต่ละวัน (Daily Lead Conversions) - Export รายงาน ในรูปแบบไฟล์ Excel

 

ผู้ดูแลระบบ

- ผู้ดูแลระบบสามารถดูสถิติของ Lead ที่เข้ามาในระบบและการติดตาม Lead ในแต่ละขั้นตอน สามารถเลือกชื่อของผู้ใช้งาน เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ของผู้ใช้งานรายที่ต้องการได้

- แสดงข้อมูลสถิติ Lead ที่ถูกดำเนินการ (Actioned Leads)

- แสดงข้อมูลสถิติ Lead Conversions ในแต่ละวัน (Daily Lead Conversions)

- แสดงมูลค่าของ Lead ที่ปิดได้ (Closed Lead Value) - Export รายงาน ในรูปแบบไฟล์ Excel

 

 

นำเข้า / ส่งออก ข้อมูล(Import & Export)

 

นำเข้า Lead (Lead Import)

ในกรณีที่มีการเก็บรายชื่อ Lead จำนวนมาก เช่น Lead ที่ได้จากการออกบูธ หรืออีเวนต์ต่าง ๆ ผู้ดูแลระบบสามารถข้อมูล Lead เหล่านั้น มาเพิ่มในระบบ SalesDesk ได้ง่ายในครั้งเดียว ที่เมนู นำเข้า Lead (Lead Import) เพียงจัดเก็บข้อมูล Lead ในรูปแบบ CSV File (สามารถทำได้ในโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Microsoft Excel, LibreOffice CalC, Notepad ฯลฯ)

 

ส่งออก Lead (Lead Export)

ผู้ดูแลระบบสามารถส่งออกข้อมูล Lead จากระบบ SalesDesk เพื่อเก็บเป็นรายงานหรือนำข้อมูลไปใช้งานต่อในระบบอื่น ๆ ได้จากเมนูนี้ โดยการกำหนดเงื่อนไขในการส่งออก ตามหัวข้อต่อไปนี้

- เลือกวันที่เริ่มต้น - และวันสิ้นสุด: เลือกช่วงเวลาที่ได้รับข้อมูล Lead

- เลือกผู้ใช้: เลือกข้อมูล Lead จากผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบเป็นผู้รับผิดชอบ

- เลือก ป้ายกำกับของระบบ: เลือกข้อมูล Lead ที่ถูกกรองตามการติดป้ายกำกับ

- เลือกกล่อง: เลือกข้อมูล Lead จากกล่อง Inbox, ปิดการขาย, เลิกติดตาม, ข้อมูลไม่ถูกต้อง

- เลือกขั้นตอนของ Lead: เลือกข้อมูล Lead จากขั้นตอนการติดต่อที่ Lead ถูกดำเนินการอยู่ ได้แก่ ขั้นตอนติดต่อ, ข้อเสนอ, ต่อรอง และ ปิดการขาย

- แสดงเส้นทางการส่งต่อ: หากคลิกเลือกหัวข้อนี้ จะแสดงข้อมูลการส่งต่อ Lead จากผู้ใช้รายหนึ่งไปยังผู้ใช้อีกรายอื่น ๆ ในรายงานด้วย

- ค่าเริ่มต้น: คลิกปุ่มนี้ หากต้องการล้างค่าการเลือกเงื่อนไขในการส่งออก Lead ให้กลับสู่ค่าเริ่มต้น

 

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำโฆษณาออนไลน์

นอกจาก SalesDesk Premium จะเป็นระบบ Lead Management แล้ว ยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำโฆษณาออนไลน์ ให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ และเจอลูกค้าตัวจริงได้มากขึ้น

 

Contact us

สนใจใช้บริการ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้ แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป