Winzip 9.0 (Beta)
Winzip 9.0 (Beta)


โปรแกรม บีบอัดไฟล์ เพื่อให้ไฟล์มีขนาดเล็ก เพื่อประหยัดพื้นที่ในการเก็บไฟล์ เป็นไฟล์ในรูปแบบ.ZIP, .RAR หรืออีกหลายสกุล จะพูดว่าโปรแกรมนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดก็ว่าได้

 

[Download File]

 

 
Useful Area