โปรแกรมสำหรับย่อรูปภาพ PIXresizer (Free)
โปรแกรมสำหรับย่อรูปภาพ PIXresizer (Free)PIXresizer  เป็นโปรแกรมฟรี ใช้ในการย่อรูปภาพ  สามารถย่อขนาดรูปภาพได้ทีละหลายๆรูปพร้อมกันค่ะ

[Download Program]
Useful Area