โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ PhotoScape (Free)
โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ PhotoScape (Free)PhotoScape โปรแกรมฟรีสำหรับตกแต่งรูปภาพอย่างง่าย  สามารถใส่ลูกเล่นแก่รูปภาพได้หลากหลาย สร้างรูปภาพเคลื่อนไหวแบบ GIF Animation หรือย่อรูปภาพได้

[Download Program]
Useful Area