แต่งภาพสวยแบบซีเปีย ด้วย Photoshop
แต่งภาพสวยแบบซีเปีย ด้วย Photoshop
 • 1.  คลิกเปิดโปรแกรม Adobe Photoshop เปิดภาพที่เราเลือกไว้ File --> Open   
 • 2.  เลือกภาพที่เตรียมไว้ Click --> Open   
 • เลือกเมนูคำสั่ง Image --> Adust --> Hue / Saturation   
 • 4.  คลิกที่รายการ Colorize เพื่อปรับสีของภาพให้เหลือเพียงสีโทนเดียว    
 • 5.  ปรับค่าสีตามต้องการ


   
   
   
          ผลลัพท์ที่ได้
   

   Useful Area