เพิ่มความสวยงามให้ตัวอักษรด้วย Style ของ Photoshop
เพิ่มความสวยงามให้ตัวอักษรด้วย Style ของ Photoshop
  • 1. สร้างไฟล์ใหม่แล้วพิมพ์ตัวอักษรตามต้องการ
  • 2. ปรับขนาด สี และรูปแบบฟอนท์ที่ต้องการ
  • 3. เลือกเมนู Window > Styles เพื่อเปิดหน้าต่าง Style จะแสดง Style ที่เป็นค่าเริ่มต้นของ Photoshop
     
  • 4. Click ที่  มุมบนขวาเพื่อเลือกให้โชว์ Style เพิ่มเติม ในตัวอย่างเลือก Text Effect2
  • 5. Click ที่ Style ตัวอักษรของเราจะเกิด Effect แปลกใหม่กับตัวอักษรUseful Area