เพิ่มความน่าสนใจให้หัวข้อบทความด้วย ตัวอักษรแบบไล่โทนสี
เพิ่มความน่าสนใจให้หัวข้อบทความด้วย ตัวอักษรแบบไล่โทนสี
 • 1. คลิกเปิดโปรแกรม Adobe Photoshop เลือกสร้างไฟล์ใหม่ File --> New                                      
 • 2. เลือกขนาดของไฟล์ ที่ต้องการ (ตามตัวอย่างใช้ขนาด 500x100 pixel)
   
   

   
 • 3. เลือกใช้ Text Tools พิมพ์ข้อความที่ต้องการ ปรับเปลี่ยน font ตามที่เราชอบ
   
   

   
 • 4. ที่หน้าต่าง Layer ให้ Double Click ที่ Layer ของ Text ที่เราพิมพ์ไว้ จะปรากฏหน้าต่าง Layer Style
 • 5. Click ที่ Gradient Overlay จะมี Option ของสีให้เลือก
 • 6. Click ที่ช่องของสี ก็จะมีสีสำเร็จรูปให้เลือก หรือเราจะเลือกปรับสีเองตามใจชอบก็ได้


   
   
 • 7. เมื่อได้สีที่ต้องการ Click ที่ปุ่ม Ok เราก็จะได้ตัวอักษรแบบไล่โทนสี และนำไปตกแต่งเว็บไซต์ได้ค่ะ
   

 
 
Useful Area