สร้างมิติให้ภาพด้วยเทคนิคแสงเปล่งประกาย
สร้างมิติให้ภาพด้วยเทคนิคแสงเปล่งประกาย

 

 • 2.  เมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วให้ดูที่ Layer ของภาพ ถ้าเป็นรูปกุญแจ Lock ให้ทำการ Double Click แล้วปรับค่าดังภาพ


   
 • 3.  ทำการ Copy ภาพไข่ทองคำขึ้นมาอีก 1 Layer โดย Click ขวาที่ Layer แล้วใช้คำสั่ง Duplicate Layer แล้ว จะเป็นการเปิดหน้าต่าง Duplicate layer ขึ้นมา ให้เรา Click ที่ปุ่ม OK แล้วจะได้ Layer ใหม่ที่มีภาพเหมือนกับ Layer แรก
   
 • 4.  เลือกที่ Layer บนใช้คำสั่ง Filer ---> Blur ---> Radial Blur แล้วปรับค่าดังรูปภาพ

   
   

 
 
ผลลัพธ์ของภาพที่ได้จะเป็นดังนี้ 

 • 5.  ใช้ Erasor Tool () ลบส่วนของภาพที่ต้องการให้ชัด แล้วปรับโหมดของภาพให้เป็น Soft Light

 • จะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้ ยังไม่เห็นความแตกต่างมากนัก ให้เรา Duplicate Layer ที่เราทำเบลอไว้อีกประมาณ 5 Layer และใน Layer บนสุด ให้ปรับโหมดของภาพเป็น Screenจะได้ผลลัพธ์ดังภาพ
   
   

 
     เพียงเท่านี้ ภาพไข่ทองคำ ก็ดูมีมีติ และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากภาพไข่แล้ว เรายังสามารถนำไปประยุกตใช้กับภาพอื่นๆ ที่ต้องการ เพื่อให้วัตถุในภาพ มีแสงเปล่งประกายออกมา


 

ภาพต้นฉบับ

ภาพสำเร็จ

 
Useful Area