สร้างปุ่มสำหรับ Reload หน้าเว็บที่นำไปติดที่ไหนก็ได้
สร้างปุ่มสำหรับ Reload หน้าเว็บที่นำไปติดที่ไหนก็ได้

นำ Code ดังนี้ไปใส่ในส่วนที่ต้องการนำไปติด
<form><INPUT TYPE="button" VALUE="Reload" onClick='parent.location="javascript:location.reload()"'></form>

จะได้ผลลัพธ์ดังนี้
Useful Area