วิธี Backup และ Restore อีเมล์ในโปรแกรม Outlook Express
วิธี Backup และ Restore อีเมล์ในโปรแกรม Outlook Express

ท่านที่ใช้งานโปรแกรมสำหรับรับส่งอีเมล์อย่าง Outlook Express และต้องการสำรองข้อมูลอีเมล์จากโปรแกรมดังกล่าวไว้ก่อนจะทำการลงวินโดว์ใหม่ในเครื่องคอมพิวเตอร์   ขอแนะนำวิธี Backup หรือการสำรองเก็บอีเมล์นั้นไว้ในเครื่องและวิธี Restore เพื่อนำอีเมล์ที่เก็บไว้ติดตั้งกลับเข้ากับโปรแกรม Outlook Express โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 

1.วิธี Backup อีเมล์


1.1. เปิดโปรแกรม Outlook Express  คลิกเลือกเมนู Tools  —»  Options —» เลือกแท็บ Maintenance

1.2. หลังจากคลิก Maintenace ให้เลือก Store Folder

1.3. ปรากฎหน้าต่าง Store Location ให้ท่านทำการ Copy คำที่ปรากฎอยู่ในช่องว่างทั้งหมด และคลิก Cancel 

1.4. จากนั้นคลิกขวาที่ปุ่ม Start  เลือก Explore 

1.5. จะปรากฎหน้าต่าง Folder ขึ้นมา ให้ท่านนำข้อความที่ Copy จากโปรแกรม Outlook Express มาวางในช่อง Address แล้วกด Enter จะแสดงหน้าต่างที่อยู่ของไฟล์ข้อมูลอีเมล์ปัจจุบัน

1.6. จากนั้นปรากฎไฟล์ข้อมูลอีเมล์  ให้ทำการ Copy และสำรองไฟล์ข้อมูลอีเมล์ต้นฉบับทั้งหมด ไปเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ปลายทาง เช่น ใน Drive (D:) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่าน หรือใน Flash Drive เป็นต้น


2. วิธี Restore อีเมล์

เบื้องต้นจะต้องทำการตั้งค่า E-mail Account ของท่านในโปรแกรม Outlook Express ใหม่ (ดูวิธีการตั้งค่า Outlook Express คลิกที่นี่)โดยเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว  ยังไม่ต้องคลิกปุ่ม Send/Recieve รับอีเมล์เข้ามา แต่จะต้องทำการ Restore อีเมล์เก่ากลับมาก่อนแล้วค่อยรับอีเมล์ใหม่เข้ามาค่ะ โดยมีวิธีการ Restore อีเมล์ ดังต่อไปนี้


2.1. ทำตามขั้นตอนในการ Backup อีเมล์ข้างต้นตั้งแต่ข้อ 1.1 ถึง 1.5 จนแสดงหน้าต่างที่อยู่ของไฟล์ข้อมูลอีเมล์ปัจจุบัน  จากนั้นให้ปิดโปรแกรม Outlook Express

2.2 ให้ท่านเปิด Folder ที่ได้ทำการจัดเก็บสำรองไฟล์ข้อมูลอีเมล์ไว้ เช่น จากที่เซฟใน Drive (D:) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่าน หรือใน Flash Drive เป็นต้น และ Copy ไฟล์อีเมล์สำรองทั้งหมด  ไปวางที่หน้าต่างที่อยู่ของไฟล์ข้อมูลอีเมล์ปัจจุบันที่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้ตามข้อ 2.1

2.3 เมื่อท่านคลิกวางไฟล์ที่หน้าต่างที่อยู่ของไฟล์อีเมล์ปัจจุบันแล้ว จะมีหน้าต่าง Confirm File Replace แสดงขึ้นมา เพื่อยืนยันการแทนที่ของไฟล์อีเมล์   เพราะไฟล์อีเมล์ที่ได้สำรองไว้อาจมีชื่อซ้ำกับไฟล์ที่โปรแกรมตั้งขึ้นมาใหม่  ให้คลิก Yes To All

2.4 เปิดโปรแกรม Outlook Express จะปรากฎอีเมล์เก่าเข้ามาใน inbox และใช้งานรับส่งอีเมล์ตามปกติได้ค่ะ

 
Useful Area