วิธี Backup อิเมลในโปรแกรม Microsoft Outlook 2007
วิธี Backup อิเมลในโปรแกรม Microsoft Outlook 2007

วิธี Backup อิเมลในโปรแกรม Microsoft Outlook 2007

1. เบื้องต้นเปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2007 ขึ้นมา คลิกเมนู File แล้วคลิกเลือก Import and Export

2.จะเข้าสู่หน้า Import and Expert Wizard  คลิกเลือก  Export to a file  แล้วคลิกปุ่ม Next

3. จะเข้าสู่หน้า Export to a file  เลือก Personal Folder File (.pst) แล้วคลิกปุ่ม Next

4.จะเข้าสู่หน้า Export Personal Folders  เลือก Folder ที่ต้องการ Backup ข้อมูลเก็บไว้  แล้วคลิกปุ่ม Next

5. จะเข้าสู่หน้า Export Personal Folders เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ Backup ข้อมูลเก็บไว้
ซึ่งไฟล์ข้อมูลที่ Backup นั้นต้อง save เป็นนามสกุล .pst  จากนั้นคลิกปุ่ม Finish

6.จะเข้าส่หน้า Create Microsoft Personal Folders   ให้คลิกปุ่ม OK 

วิธี Restore อิเมลในโปรแกรม Microsoft Outlook 2007

เบื้องต้นจะต้องทำการตั้งค่า E-mail Account ของท่านในโปรแกรม Microsoft Outlook 2007 ใหม่ (ดูวิธีการตั้งค่า Microsoft Outlook 2007 คลิกที่นี่) โดยเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว  ยังไม่ต้องคลิกปุ่ม Send/Recieve รับอีเมล์เข้ามา แต่จะต้องทำการ Restore อีเมล์เก่ากลับมาก่อนแล้วค่อยรับอีเมล์ใหม่เข้ามาค่ะ โดยมีวิธีการ Restore อีเมล์ ดังต่อไปนี้


1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2007 ขึ้นมา คลิกเมนู File   แล้วคลิกเลือก Import and Export
2.จะเข้าสู่หน้า Import and Expert Wizard  เลือก  Import from another program or file แล้วคลิกปุ่ม Next

3.จะเข้าสู่หน้า Import a File  เลือก Personal Folder File (.pst) แล้วคลิกปุ่ม Next

4.จะเข้าสู่หน้า Import Personal Folders   เลือกโฟลเดอร์ที่ได้ทำการ Backup ไฟล์เก็บไว้  แล้วคลิกปุ่ม Next

5.จะเข้าสู่หน้า Import Personal Folders  ทำการกำหนดรูปแบบ ดังรูป และคลิกปุ่ม Finish


6.โปรแกรมจะทำการ Restore อีเมลที่ได้ Backup ไว้ และ สามารถใช้งานอีเมลได้ตามปกติค่ะ
Useful Area