วิธีส่งหน้าเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Outlook Express
วิธีส่งหน้าเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Outlook Express

ปัจจุบันการรับ - ส่งเมล์ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการโฆษณาอย่างมาก เป็นระบบที่รองรับทั้งเรื่องการติดต่อสื่อสาร และการให้ข่าวสารข้อมูล วันนี้เรามีวิธีการส่งหน้าเว็บไซต์ที่ผ่านทาง Outlook Express มาฝากค่ะ

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิดหน้าเว็บไซต์เราขึ้นมา —» เลือก File —» เลือกSend —» เลือกPage by E-mail  


2. หลังจากที่คลิกเลือกดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้า Page Emailing ขึ้นมา ให้ท่านทำการกรอกรายละเอียดผู้รับและหัวข้อเรื่อง


3.  หลังจากที่ท่านกรอกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะขึ้น Message Character Set Conflict  ให้ท่านคลิกเลือก Send As Is
4. เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถส่งหน้าเว็บไซต์ไปยังผู้รับได้แล้วค่ะ

 

 
Useful Area