วิธีสร้างกรอบรูป และเงา เพื่อเพิ่มมิติให้ภาพ
วิธีสร้างกรอบรูป และเงา เพื่อเพิ่มมิติให้ภาพ
 • 1. ทำการสร้างไฟล์ใหม่ โดยเลือกที่ File --> New

 • 2. กำหนดขนาดของไฟล์งานตามต้องการ โดยในที่นี้ ปรับค่าความกว้างเป็น 800px ความสูงเป็น 600px และตั้งค่า Background Contents เป็น White เพื่อให้พื้นหลังมีสีขาว

 • 3. ต่อมาก็เปิดรูปที่เราต้องการ โดยเลือกที่ File --> Open

 • 4. เลือกรูปที่ต้องการ โดยตัวรูปนั้นจะต้องมีขนาดเล็กกว่างานที่เราสร้างขึ้นมา

 • 5. เลือกที่เครื่องมือ Move Tool และคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ที่รูปที่เราเปิดขึ้นมา และทำการลากรูปมาไว้บนไฟล์ที่เราสร้างขึ้น

 • 6. ในเมนู Layer ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกที่ Layer (ตรงส่วนที่เป็นรูปภาพ) เพื่อทำการใส่เส้นขอบและเงา

 • 7. เราจะได้หน้าต่างใหม่ขึ้นมา ซึ่งเมนูที่เราจะใช้ในที่นี้ มีอยู่ด้วยกัน 2 เมนูคือ
  • - Stroke สำหรับทำการใส่เส้นขอบ
  • - Droup Shadow สำหรับทำการใส่เงาให้ภาพ
    
    
 • 8. เลือกที่เมนู Stroke และทำการปรับขนาดและสีของเส้น การปรับค่าต่างๆ มีที่ต้องใช้งานบ่อยๆ ดังนี้
  • - Size ใช้ปรับขนาดความหนาบางของเส้น โดยมีหน่วยเป็น pixel
  • - Position ตำแหน่งของเส้น เช่น ให้เส้นที่เราสร้างอยู่ภาพนอกรูปภาพ อยู่กึ่งกลาง หรืออยู่ภายในของรูปภาพ
  • - Opacity ค่าความชัด หรือความเจือจาง ของเนื้อสีขอบ
  • - Color เลือกสีของขอบครับ ทำได้โดยการ ดับเบิ้ลคลิก ที่สีภายในกรอบสี่เหลี่ยม
    
 • 9. เลือกที่เมนู Drop Shadow จะมีเครื่องมือควบคุมต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการกำหนดขนาด และปรับมุมของเงา ซึ่งเครื่องมือที่ใช้กันบ่อย ๆ มีดังนี้
  • - Opacity สำหรับกำหนดความเข้ม อ่อน ของเงา
  • - Angle กำหนดทิศทางของเงา
  • - Distance สำหรับกำหนดขนาดพื้นที่ของเงา
  • - Size กำหนดขนาดความแผ่กระจายของเงา

 • 10. ในตัวอย่าง ที่เห็นอยู่คือ ภาพที่ทำการใส่ขอบ และเงาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีพื้นที่ด้านหลังเหลืออยู่มากพอสมควร

   
 • 11. จึงต้องเลือกที่เครื่องมือ Crop tool เพื่อทำการ crop ให้เหลือเฉพาะพื้นที่ที่เราต้องการ

 • 12. แสดงผลลัพธ์ที่ได้Useful Area