วิธีตั้ง Email-Forward ที่ WebMail
วิธีตั้ง Email-Forward ที่ WebMail

สำหรับท่านสมาชิก ReadyPlanet ที่ใช้บริการ pop mail  สามารถตั้ง Email-Forward ที่ WebMail เพื่อให้ระบบส่งต่ออีเมล์อัตโนมัติได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดหน้าเว็บไซต์ Webmail โดยพิมพ์คำว่า Webmail.yourdomain.com ตัวอย่างเช่น webmail.readyplanet.com จากนั้น จะปรากฏหน้าจอให้ Log in ให้กรอก Email Account และ Password ตามที่ตั้งค่าไว้ในหน้าตั้งค่าอีเมล์
 2. หลังจาก Log in แล้ว คลิกที่ WebMail Settings
3. คลิกแท็บ General Settings
4. ที่หัวข้อ E-mail Forward Address ให้กรอกอีเมลปลายทางที่ต้องการรับอีเมล์ Forword  จากนั้นคลิกเครื่องหมายถูกที่ Enable
5. คลิก Save Settings เพื่อบันทึกการตั้งค่า  และรอการอัพเดตจากระบบ Webmail ภายใน 24 ชั่วโมงค่ะ
Useful Area