วิธีตั้งค่าอีเมล์ในโปรแกรม Microsoft Outlook 2003
วิธีตั้งค่าอีเมล์ในโปรแกรม Microsoft Outlook 2003

สำหรับสมาชิก ReadyPlanet ที่ใช้บริการ Pop Mail กับทาง ReadyPlanet  สามารถตั้งค่าอีเมล์ในโปรแกรม Microsoft Outlook 2003 โดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ

หมายเหตุ
ท่านสมาชิกจะต้องทำการตั้งค่า E-mail Account และ Password ในส่วนสมาชิกของ ReadyPlanet ก่อน จึงจะทำการตั้งค่าอีเมล์ในโปรแกรมสำหรับรับส่งอีเมล์ต่าง ๆ ได้ค่ะ  ดูวิธีการตั้งค่าอีเมล์ในส่วนสมาชิก คลิกที่นี่ ค่ะ

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2003  คลิกที่ Tools  แล้วคลิก E-mail Accounts
2.จะปรากฎหน้า E-mail Account  เลือก Add a new e-mail account  แล้วคลิกปุ่ม Next

3.จะเข้าสู่ส่วน Server type  ให้เลือก POP3  แล้วคลิกปุ่ม Next
4.จะเข้าส่วนการกำหนดค่าของอีเมล ทำการกำหนดค่าดังนี้

     4.1 User Information

             Your name: ใส่ชื่อและนามสกุล ที่จะให้ปรากฎในการติดต่อผ่าน email  ซึ่งจะปรากฎที่ผู้รับ
             E-mail Address : ใส่ email address ของท่าน ตามที่ตั้งค่าในหน้าตั้งค่าอีเมล์

     4.2 Server Information

            Incoming mail server (POP3) : ใส่เป็น pop.ชื่อโดเมนของท่าน  เช่น pop.yourdomain.com
            Outgoing mail server (SMTP) :  ใส่เป็น smtp.ชื่อโดเมนของท่าน เช่น smtp.yourdomain.com

เช่น เว็บไซต์ของท่านชื่อ abc.com  ค่า incoming จะเป็น pop.abc.com และค่า outgoing จะเป็น smtp.abc.com เป็นต้น

 
    4.3 Logon Information

          User Name : ใส่ชื่อ Login  คือ email account ที่สร้างไว้
          Password : ใส่รหัสผ่านของ email account


5. จากนั้น ให้คลิก More Setting  คลิกที่ Tab Outgoing Server เลือก My outgoing server (SMTP) requires authentication  แล้วคลิกปุ่ม OK  จากนั้นคลิกปุ่ม Next 

 


 * หากต้องการ ทำสำเนา E-mail เก็บไว้บน Server ให้เลือก Tab Advanced  เลือก Leave a copy of messages on the server  แล้วคลิกปุ่ม OK  จากนั้นคลิกปุ่ม Next 

 

6. จากนั้นคลิกปุ่ม Test Account Settings เพื่อทดสอบระบบโดยรวม  หากไม่มี Error ใดๆ ให้คลิก Next
7.การตั้งค่าอีเมลในโปรแกรม Microsoft Outlook  2003 เสร็จเรียบร้อยค่ะ
Useful Area