วิธีตั้งค่าอีเมลในโปรแกรม Microsoft Outlook 2007
วิธีตั้งค่าอีเมลในโปรแกรม Microsoft Outlook 2007

สำหรับสมาชิก ReadyPlanet  ที่ใช้บริการ Pop Mail กับทาง ReadyPlanet สามารถตั้งค่าอีเมลในโปรแกรม Microsoft Outlook 2007 โดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ

หมายเหตุ ท่านสมาชิกจะต้องทำการตั้งค่า E-mail Account และ Password ในส่วนสมาชิกของ ReadyPlanet ก่อน จึงจะทำการตั้งค่าอีเมล์ในโปรแกรมสำหรับรับส่งอีเมล์ต่าง ๆ ได้ค่ะ  ดูวิธีการตั้งค่าอีเมล์ในส่วนสมาชิก คลิกที่นี่ ค่ะ

1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2007  คลิกที่ Tools  แล้วคลิก Account  Settings
2. จะเข้าสู่หน้า Account Settings คลิก New
3.จะเข้าสู่หน้า Add New E-mail Account  ให้เลือก กำหนดการตั้งค่า server หรือกำหนดชนิด server เพิ่มเติมด้วยตนเอง แล้วคลิก Next
4.จะเข้าสู่ส่วน Choose E-mail Service ให้เลือก Internet E-mail แล้วคลิก Next
5.จะเข้าส่วนการกำหนดค่าของอีเมล ทำการกำหนดค่าดังนี้

      5.1 User Information

             Your name: ใส่ชื่อและนามสกุล ที่จะให้ปรากฎในการติดต่อผ่าน email  ซึ่งจะปรากฎที่ผู้รับ
             E-mail Address : ใส่ email address ของท่าน ตามที่ตั้งค่าในหน้าตั้งค่าอีเมล์

     5.2 Server Information

            Incoming mail server (POP3) : ใส่เป็น pop.ชื่อโดเมนของท่าน  เช่น pop.yourdomain.com
            Outgoing mail server (SMTP) :  ใส่เป็น smtp.ชื่อโดเมนของท่าน เช่น smtp.yourdomain.com

เช่น เว็บไซต์ของท่านชื่อ abc.com  ค่า incoming จะเป็น pop.abc.com และค่า outgoing จะเป็น smtp.abc.com เป็นต้น

     5.3 Logon Information

          User Name : ใส่ชื่อ Login  คือ email account ที่สร้างไว้ 
          Password : ใส่รหัสผ่านของ email account 

6. คลิก More Settings  คลิกที่ Tab Outgoing Server เลือก My outgoing server (SMTP) requires authentication  แล้วคลิก OK  จากนั้นคลิก Next * หากต้องการ ทำสำเนา E-mail เก็บไว้บน Server ให้เลือก Tab Advanced  เลือก Leave a copy of messages on the server  แล้วคลิก OK  จากนั้นคลิก Next


 

7. จากนั้นคลิกปุ่ม Test Account Settings เพื่อทดสอบระบบโดยรวม 
8. การตั้งค่าอีเมลในโปรแกรม Microsoft Outlook  2007 เสร็จเรียบร้อยค่ะ
Useful Area