วิธีการ Backup อีเมลโดยใช้ Tool ของ Microsoft Outlook 2003
วิธีการ Backup อีเมลโดยใช้ Tool ของ Microsoft Outlook 2003

การใช้งาน pop mail  นอกจากจะใชัโปรแกรม Outlook Express ในการตรวจสอบการรับและการส่งเมลแล้ว หลาย ๆท่านมีการเลือกใช้โปรแกรม Microsoft Outlook 2003 ซึ่งมีความเสถียรในการใช้งานไม่น้อยกว่าโปรแกรม Outlook Express หลังจากที่เราได้แนะนำวิธีการ Backup หรือการสำรองเก็บอีเมลนั้นไว้ในเครื่องและวิธี Restore เพื่อนำอีเมลที่เก็บไว้มาติดตั้งกลับเข้ากับโปรแกรม Outlook Express แล้วนั้น ในวันนี้เราจะแนะนำวิธีการ Backup หรือการสำรองเก็บอีเมลนั้นไว้ในเครื่องและวิธี Restore โดยใช้Tool เครื่องมือของ Microsoft Outlook 2003 ค่ะ  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.วิธี Backup อีเมลโดยใช้ Tool ของ Microsoft Outlook 2003

1.1 เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2003 ==>> File ==>> เลือก Import and Export

1.2 ปรากฏหน้าต่าง Import and Expert Wizard ==>> เลือก Export to a file ==>> Next

1.3 ปรากฏหน้าต่าง Export to a file ==>> เลือก Personal Folder File (.pst) ==>> Next

1.4 ปรากฏหน้าต่าง Export Personal Folders ==>> เลือก Folder ที่ต้องการ Backup ข้อมูลเก็บไว้ค่ะ ==>> คลิก / ที่ช่อง Includes subfolders ==>> Next

1.5 ปรากฏหน้าต่าง Export Personal Folders ==>> เลือก Path ไฟล์ที่ต้องการ Backup ข้อมูลไว้โดยไฟล์ดังกล่าวจะต้อง Save เป็นนามสกุล .pst เท่านั้น ==>> Finish

1.6 ปรากฏหน้าต่าง Create Microsoft Personal Folders ==>> เลือกรูปแบบของการ Backup คลิก OK จากนั้นก็รอผลของขั้นตอนการ Bakup ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณของอีเมลค่ะ


2. วิธี Restore อีเมลโดยใช้ Tool ของ Microsoft Outlook 2003

เบื้องต้นจะต้องทำการตั้งค่า E-mail Account ของท่านในโปรแกรม Microsoft Outlook 2003 ใหม่ (ดูวิธีการตั้งค่า Microsoft Outlook 2003 คลิกที่นี่)โดยเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว  ยังไม่ต้องคลิกปุ่ม Send/Recieve รับอีเมล์เข้ามา แต่จะต้องทำการ Restore อีเมล์เก่ากลับมาก่อนแล้วค่อยรับอีเมล์ใหม่เข้ามาค่ะ โดยมีวิธีการ Restore อีเมล์ ดังต่อไปนี้


2.1 เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2003 ==>> File ==>> เลือก Import and Export

2.2 ปรากฏหน้าต่าง Import and Expert Wizard ==>> เลือก Import from another program or file ==>> Next

2.3 ปรากฏหน้าต่าง Import a File ==>> เลือก Personal Folder File (.pst) ==>> Next

2.4 ปรากฏหน้าต่าง Import Personal Folders ==>> เลือก Path ของไฟล์ทีได้ทำการ Backup ไว้ ==>> Next

2.5 ปรากฏหน้าต่าง Import Personal Folders ==>>เลือกรูปแบบดังนี้ ==>> คลิก / ที่ช่อง Includes subfolders==>> คลิก เลือก Import items into the same folder in :  ==>> Finish

 2.6 โปรแกรมจะทำการ Restore ข้อมูลตามปริมาณของอีเมลที่เราได้ Backup ไว้ค่ะ
2.7 เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2003 จะมีอีเมลเก่าที่ได้ Backup ไว้ ปรากฏใน Inbox ท่านสามารถใช้งานอีเมลได้ตามปกติค่ะ
Useful Area