วิธีการสร้างหยดน้ำมหัศจรรย์
วิธีการสร้างหยดน้ำมหัศจรรย์
 • 1. เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมา แล้วเลือกรูปภาพที่เราต้องการนำมาทำเป็นพื้นหลังไปที่ File-->Open  • เลือกรูปที่ต้องการกด Open

 

 • 2. ไปที่เครื่องมือ Selection เพื่อทำการสร้างรูปหยดน้ำ โดยวิธีการ Copy พื้นหลัง เลือกเครื่องมือ Selection ที่ชื่อว่า Elliptical Maquee Tool

 

 • 3. ทำการ Selection พื้นที่ โดยลากลงไปในเลเยอร์พื้นหลังให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ เพื่อทำการ Copy

   

  • จากนั้นไปที่ Edit -->Copy

    

    
  • แล้ววางลง Edit -->Paste

 

 • 4. สร้างเลเยอร์ใหม่ไว้ด้านบนสุด เพื่อทำเงาข้างในหยดน้ำ ไปที่ Layer --> New--> Layer

 

 • 5. กดปุ่ม Ctrl + click ไปที่ Layer2 จะเห็นว่ามีเส้นประเกิดขึ้น


  • 5.1 จากนั้นให้เลือกเครื่องมือเทสี ที่ชื่อว่า Paint Bucket Tool เลือกสีเข้มให้ใกล้เคียงกับสีพื้นหลัง และต้องมีความเข้มมากกว่า เพื่อที่จะให้เกิดความสมจริงที่สุด


    

เทสีลงไปในเส้นประ

 

 • 6. หลังจากนั้นให้ทำการหดเส้น Selection โดยมาที่คำสั่ง Select --> Modify --> Contract กำหนดขนาด 3 pixels

 

 • 7. จากนั้นทำการ Delete เพื่อให้มีลักษณะกลวงข้างใน ดังรูป

 

 • 8. จากนั้น Load Selection ที่ Layer 2 ที่เราทำการ copy พื้นหลัง โดยการกดปุ่ม Ctrl + click ที่ Layer2 ก็จะเกิด เส้น Selection แล้ว Clik ที่ Layer 2 เพื่อย้ายการทำงานมาที่ Layer นี้
    


  ย้ายการทำงานมาที่ Layer 2

 

 • 9. ไปที่ Filter --> Blur --> Gaussian Blur 
  แล้วปรับค่า Radius = 4.0 pixels ก็จะได้ดังภาพ
 

 • 10. ต่อไปต้องทำเงาให้หยดน้ำด้วย โดยทำการ Copy Layer2 ไปที่ Layer -->Duplicate Layer จะได้เลเยอร์ใหม่
  ให้ลากลงมาวางใต้ Layer 2

 

 • 11. จากนั้นทำการ คลิกที่ Layer ใหม่แล้วทำการเทสีลงไป ขั้นตอนเดียวกันกับข้อ 5.1 ควรจะเป็นสีเดียวกันกับที่ใช้ทำเงาด้านในของหยดน้ำ ยกเลิกการ Selection ไปที่ Select-->Deselect

 

 • 12. แล้วทำการยกเลิกเส้น Selection โดยมาที่ Select --> Deselect

 

 • 13. จากนั้นทำการ Blur โดยมาที่ Filter --> Blur --> Gaussian Blur แล้วปรับค่า Radius = 3.0 pixels แล้วลดค่า Opacity = 50 แล้วขยับเงาให้เฉียงเล็กน้อย 

 • 14. จะเห็นว่า หยดน้ำที่ได้ยังไม่มีความสมจริงเท่าใดนักต้องเพิ่มแสงตกกระทบให้กับหยดน้ำ โดยสร้าง Layer ใหม่ให้อยู่บนสุด Layer-->Duplicate Layer(ดูรูปในข้อ 4) เมื่อได้ Layer ใหม่ขึ้นมาแล้ว หลังจากนั้นให้ทำการสร้างเส้น Selection ขึ้นมา ดูภาพประกอบในข้อ 2 ,3

 

 • 15. แล้วทำการไล่เฉดสีสีขาวโปร่งใสโดยใช้อุปกรณ์ Gradient Tool
  เลือก สีขาว ไล่เฉดแนวตั้งในแนวตั้งตามภาพ
  ลากจากจุด 1 สู่จุด 2
 

 • 16. ปรับ ให้โปร่งแสงมากขึ้น ไปที่ Opacity ใส่ตัวเลขที่ 50

สามารถขยับ แสงตกกระทบได้ตามชอบใจเลยนะคะ แล้วอาจจะเพิ่มจำนวนหยดน้ำมาวางข้างๆ ได้ค่ะ เพื่อให้หยดน้ำมีหลายๆ หยด

 


ภาพผลลัพธ์ที่ได้

 
Useful Area