วิธีการตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล์ Pop Mail บน iPhone / iPad
วิธีการตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล Pop Mail บน iPhone / iPad

สำหรับท่านที่ใช้บริการอีเมล์แบบ Pop Mail ของ ReadyPlanet  เรามีวิธีการตั้งค่าอีเมล์ POP Mail บน iPhone หรือ iPad มาแนะนำกันค่ะ  ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับท่านที่ต้องการใช้งานอีเมล์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เพื่่อไม่ให้ขาดการติตด่อสำคัญ ๆ โดยมีวิธีการตั้งค่า ดังนี้ค่ะ

1. เปิด iPhone หรือ iPad เลือกเมนู ตั้งค่า (Setting)


 

2. คลิกเลือกเมนู "Mail"


 

3. เข้าสู่หน้าตั้งค่า Mail ให้คลิกเลือก "เพิ่มบัญชีผู้ใช้..." (Add Account...)


4. คลิกเลือก "อื่นๆ" (Other)


5. จากนั้นเลือก "เพิ่มบัญชี Mail" (Add Mail Account)


6. จากนั้นกรอกรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ใหม่ (New Account) ดังนี้

6.1 ชื่อ (Name) : กรอกชื่อของท่านหรือชื่อองค์กร ซึ่งจะปรากฎเป็นชื่อผู้ส่ง
6.2 อีเมล์ (Address) :  กรอกอีเมล์ของท่าน
6.3 รหัสผ่าน (Password) : กรอกรหัสผ่านอีเมล์
6.4 คำอธิบาย (Description) : กรอกคำอธิบายโดยย่อ

6.5 กดปุ่ม ถัดไป (Next)


7. เลือกประเภทการใช้งานอีเมล์เป็น "IMAP"


8. ที่หัวข้อ เซิฟเวอร์เมล์ขาเข้า (Incoming Mail Server) ให้ตั้งค่าดังนี้

8.1 ชื่อเครื่อง (Host Name) : pop.domainname.com เช่น โดเมนเนมชื่อ readyplanet.com ค่า Incoming ก็จะเป็น pop.readyplanet.com เป็นต้น
8.2 ชื่อผู้ใช้ (User Name) : กรอกอีเมล์ของท่าน
8.3 รหัสผ่าน (Password) :  กรอกรหัสผ่านของอีเมล์


9. ที่หัวข้อ เซิฟเวอร์เมล์ขาออก (Outgoing Mail Server) ให้ตั้งค่าที่หัวข้อ "ชื่อเครื่อง" (Host Name) เป็น smtp.domainname.com:25 เช่น โดเมนเนมชื่อ readyplanet.com ค่า Outgoing ก็จะเป็น smtp.readyplanet.com:25 เป็นต้น จากนั้นใส่ username และ password ของแอคเคาท์เหมือนในข้อ 8.1. และ 8.2.  และคลิก บันทึก (Save)


10. รอระบบทำการยืนยัน (Verifying) หากแสดง Pop Up "ไม่สามารถเชื่อมต่อโดยใช้ SSL คุณต้องการลองตั้งค่าบัญชีผู้ใช้โดยไม่ใช้ SSL หรือไม่" ให้เลือก "ใช่"


11. ระบบจะทำการยืนยันอีกครั้งประมาณ 2-3 นาที เมื่อเสร็จแล้วจะมีเครื่องหมายถูกทุกข้อ และระบบจะแสดงอีเมล์แอคเคาท์ใหม่ที่ได้เพิ่มเข้ามาแล้ว  และเมื่อกดปุ่มไปหน้าจอหลัก แล้วกดที่รูปอีเมล์ เพื่อเข้าใช้อีเมลของท่านผ่าน iPhone / iPad ได้เลยค่ะ

แม้ว่าทางทีมงาน ReadyPlanet จะไม่สามารถ Support โปรแกรมตกแต่งเว็บไซต์อื่น ๆ หรือโปรแกรมตกแต่งรูปภาพต่าง ๆ ให้ท่านได้โดยตรง แต่ท่านสามารถดูรายละเอียด เทคนิคการตกแต่งเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่ ReadyPlanet Online Magazine : Oxygen.readyplanet.com หัวข้อ Tips & Tricks และ Design Guru ค่ะ
Useful Area