วิธีการตั้งค่าอีเมลในโปรแกรม Windows Live Mail
วิธีการตั้งค่าอีเมลในโปรแกรม Windows Live Mail

สำหรับสมาชิก ReadyPlanet  ที่ใช้บริการ Pop Mail กับทางReadyPlanet สามารถวิธีการตั้งค่าอีเมลในโปรแกรม Windows live Mail ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการรับ-ส่งอีเมล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน มาแนะนำค่ะ  โดยมีขั้นตอนดังนี้

หมายเหตุ ท่านสมาชิกจะต้องทำการตั้งค่า E-mail Account และ Password ในส่วนสมาชิกของ ReadyPlanet ก่อน จึงจะทำการตั้งค่าอีเมล์ในโปรแกรมสำหรับรับส่งอีเมล์ต่าง ๆ ได้ค่ะ  ดูวิธีการตั้งค่าอีเมล์ในส่วนสมาชิก คลิกที่นี่ ค่ะ

1. เปิดโปรแกรม Windows live Mail  คลิกที่เมนู Tools  แล้วคลิกเลือก Account 
 

2. ปรากฎหน้าต่าง Account ให้คลิก Add 

3. จะเข้าสู่หน้า Add an account ให้เลือก E-mail Account จากนั้นคลิก Next 

4. ในหน้า Add an E-mail Account ให้ท่านกรอก E-Mail Account และ Password ของอีเมล์ ตามที่ตั้งค่าไว้ในส่วนตั้งค่าอีเมล์ของ ReadyPlanet ค่ะ หากต้องการให้เครื่องจำ Password ไว้เวลาต้องการ Check Email ใหม่ค่ะ  จากนั้น คลิก Next 

5. จะเข้าสู่ส่วนการกำหนดค่า Incoming (ค่าสำหรับรับอีเมล์เข้า) และ Outgoing (ค่าสำหรับส่งอีเมล์ออก) ของอีเมล์ เช่น เว็บไซต์ของท่านชื่อ www.abc.com ให้ใส่ Incoming mail เป็น pop.abc.com และ Outgoing mail เป็น smtp.abc.com เป็นต้น และทำเครื่องหมายถูกเลือกที่หัวข้อ  My server requires authentication เสร็จแล้วกดปุ่ม Next  

6. การตั้งค่าอีเมลในโปรแกรม Windows Live Mail เสร็จเรียบร้อยค่ะ


 
Useful Area