คำสั่งสำหรับแบ่ง Paragraph
คำสั่งสำหรับแบ่ง Paragraph
คำสั่ง :

<P>

รูปแบบคำสั่ง :

<P>ข้อความ</P>

ตัวอย่าง :

<P>เว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet</P>
<P>Simple... but Professional</P>

ผลลัพธ์ :

เว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet

Simple... but Professional
Useful Area