คำสั่งสำหรับจัดรูปแบบตัวอักษร
คำสั่งสำหรับจัดรูปแบบตัวอักษร
คำสั่ง : <FONT></FONT>
รูปแบบคำสั่ง : <FONT FACE="ชื่อฟอนท์" COLOR="สีของฟอนท์" SIZE="ขนาดของฟอนท์">ข้อความ</FONT>
ตัวอย่าง : <FONT FACE="Tahoma" COLOR="#FF9900" SIZE="3">เว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet</FONT>
ผลลัพธ์ : เว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanetUseful Area