คำสั่งสำหรับจัดการรูปแบบข้อความ
คำสั่งสำหรับจัดการรูปแบบข้อความ
คำสั่ง : <U></U> ขีดเส้นใต้
<I></I> ตัวเอียง
<B></B> ตัวหนา
รูปแบบคำสั่ง : <U>ข้อความ</U>
<I>ข้อความ</I>
<B>ข้อความ</B>
ตัวอย่าง : <U>ReadyPlanet</U>
<I>ReadyPlanet</I>
<B>ReadyPlanet</B>
ผลลัพธ์ : ReadyPlanet
ReadyPlanet
ReadyPlanetUseful Area