การ Set ค่า POP Mail ของ Readyplanet สำหรับโปรแกรม Outlook Express
การ Set ค่า POP Mail ของ Readyplanet สำหรับโปรแกรม Outlook Express

 

     โปรแกรม Outlook Express เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการรับอีเมล์จาก Webmail นำมาเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเอง  เมื่อรับ Mail มาแล้ว ข้อมูลยังคงอยู่ในเครื่อง สามารถเปิดอ่านเมื่อไรก็ได้โดยไม่ต้องต่อ Internet ดังนั้นเมื่อเปิดอ่านแบบ Offline จึงสะดวก ประหยัดค่าชั่วโมง Internet และรวดเร็วมาก 

     นอกจากนี้ยังถือเป็นการสำรองข้อมูลอีเมล์ ที่เคยรับเข้ามา  หากเกิดกรณี เช่น ไม่สามารถเข้าหน้า Webmail หรือเซิฟเวอร์เมล์มีปัญหา หรือ Pop Mail หมดอายุ เป็นต้น ก็จะไม่ทำให้อีเมล์ที่เคยรับเข้ามาในโปรแกรม Outlook Express แล้วสูญหายไปด้วยค่ะ

สำหรับท่านสมาชิกที่ใช้งาน Pop mail ของ ReadyPlanet  สามารถตั้งค่าอีเมล์ที่โปรแกรม Outlook Express  โดยมีวิธีการดังนี้

หมายเหตุ
ท่านสมาชิกจะต้องทำการตั้งค่า E-mail Account และ Password ในส่วนสมาชิกของ ReadyPlanet ก่อน จึงจะทำการตั้งค่าอีเมล์ในโปรแกรมสำหรับรับส่งอีเมล์ต่าง ๆ ได้ค่ะ  ดูวิธีการตั้งค่าอีเมล์ในส่วนสมาชิก คลิกที่นี่ ค่ะ


1. เปิดโปรแกรม Outlook Express จากนั้นเข้าที่ Menu "Tools" คลิก "Accounts"


 

2. จากนั้นคลิก Menu "Add"  เลือก  "Mail" ทางด้านขวามือ

 

3. จากนั้น ใส่ชื่อของท่าน (จะปรากฎเป็นชื่อผู้ส่ง) ในช่อง "Display Name" แล้วกดปุ่ม "Next" 

 
 


4. ใส่ Email Account ตามที่ท่านได้ตั้งค่าในส่วนตั้งค่าอีเมล์ของ ReadyPlanet แล้วกดปุ่ม "Next


5. เลือก รูปแบบของ Email เป็น POP3 จากนั้นใส่ Incoming mail เป็น pop.yourdomain.com และ Outgoing mail เป็น smtp.yourdomain.com เช่น โดเมนเนมของท่านคือ Readyplanet.com  ค่า incoming จะเป็น pop.readyplanet.com และค่า outgoing จะเป็น smtp.readyplanet.com เป็นต้น เสร็จแล้วกดปุ่ม Next 

 

6. ใส่ Email Account ในช่อง Account Name และใส่ Password ของ Email ในช่อง Password ที่หัวข้อ  Remember password สามารถทำเครื่องหมายถูก หากต้องการให้เครื่องจำ Password ไว้เวลาต้องการ Check Email ใหม่ค่ะ แล้วกดปุ่ม Next


7. เสร็จขั้นตอนการเพิ่ม Email Account ใหม่ในโปรแกรม Outlook Express กดที่ปุ่ม Finish 


8.ทำการตั้งค่าสำหรับส่งอีเมล์ออกเพิ่มเติม  โดยเลือกที่ Email Account ที่สร้างขึ้นมาใหม่ และกดที่ปุ่ม Properties ทางด้านขวามือ


9. จะเข้าสู่หน้า Properties ของ Email จากนั้นเข้าไปที่แท็บ Servers เลือก  My server requires authentication เมื่อเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่ม  OK เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการเพิ่ม Mail Account

 
หลังจากท่านทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ทดลองรับ- ส่งอีเมลดูค่ะ หรือ ท่านสามารถใช้บริการอีเมล์ผ่านหน้าเว็บไซต์ webmail.โดเมนเนมของท่านค่ะ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน POP Mail เพิ่มเติมได้ที่ คู่มือออนไลน์ ค่ะ

 

 
Useful Area