การ Resize และ optimize ภาพสำหรับเว็บไซต์
การ Resize และ optimize ภาพสำหรับเว็บไซต์
 1.  เปิดภาพขึ้นมาโดยใช้เมนู File > Open แล้วเลือกชื่อไฟล์ภาพที่ต้องการ
 2. การย่อหรือขยายภาพ
  • เลือกที่เมนู Image > Image size
    
  • ตรงช่อง Pixel Dimenstions ให้ใส่ค่า Width และ Height ของภาพ ซึ่งเมื่อเราใส่ค่าของช่องใดช่องหนึ่ง ตัวเลขของอีกช่องจะปรับให้อัตโนมัติตามอัตราส่วนของภาพ จากนั้น Click ที่ปุ่ม OK ก็จะได้ภาพขนาดตามที่ต้องการ
 3. การ Save ภาพสำหรับเว็บ
  • เลือกเมนู File >  Save for Web
  • ให้ทำการปรับแต่งค่าทางด้านขวามือให้เหมาะสม โดยที่ภาพถ่าย ควรจะเลือกรูปแบบเป็น JPEG ส่วนภาพที่เป็น Logo หรือตัวอักษร ควรจะเลือกเป็น GIF จากนั้นปรับ Colors หรือ Quality ของภาพให้เหมาะสม โดยถือหลักที่ว่า ขนาดภาพต้องเล็กมากที่สุดเท่าที่จะเล็กได้ แต่ต้องคมชัดไม่ผิดเพี้ยนจากต้นฉบับเดิมมากนัก โดยขนาดของไฟล์เราสามารถดูได้ที่ มุมด้านซ้ายมือล่าง ว่ามีขนาดกี่ K (ในระบบ ReadyPlanet กำหนดไว้ไม่เกิน 150 K)
  • เลือกปุ่ม Ok ก็จะได้ภาพที่สมบูรณ์พร้อมนำไปใช้บนเว็บUseful Area