การ Forward อีเมลไปยังบุคคลอื่นๆ
การ Forward อีเมลไปยังบุคคลอื่นๆ
  1. เลือก Email ที่เราต้องการ Forward แล้ว Click ที่ปุ่ม Forward
  2. จะปรากฏหน้าจอคล้ายกับการ Reply แต่จะไม่มีชื่อผู้รับปรากฏขึ้น หากเมลล์ฉบับนั้นมี Attach file ก็จะมี Attach file ติดไปด้วยเราสามารถใส่ชื่อผู้รับลงไปในช่อง To หลายๆชื่อได้โดยแต่ละชื่อจะต้องคั่นด้วยเครื่องหมาย ;
  3. ใส่ข้อความ แล้ว Click ปุ่ม SendUseful Area