การใส่ Html ในระบบของ Readyplanet
การใส่ Html ในระบบของ Readyplanet

คุณสามารถใส่ Html Code ในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปของ ReadyPlanet ตามส่วนต่างๆได้ดังนี้

  • 1. ส่วนของเนื้อหา ที่มีเครื่องมือ Text Editor เช่น  รายละเอียดบทนำ  เนื้อหาของบทความ เมนูหลัก / เมนูย่อย ชนิด สร้างหน้าใหม่  เป็นต้น ซึ่งสามารถใส่ HTML Code ด้วยการคลิกเครื่องมือ   (Source) 1 ครั้ง  หากเครื่องมือ Source ทำงาน ข้อมูลในช่องรายละเอียดจะถูกแปลงเป็น HTML Code  และพร้อมรับข้อมูลที่เป็น Code ต่าง ๆ ให้ท่านวางโค้ด HTML ในช่องรายละเอียดตามต้องการ      
  • 2. ส่วนของ พื้นที่แบนเนอร์ โดยคลิก เลือกรูปแบบของแบนเนอร์ เป็น ใช้ HTML Code  แล้ววาง Code ที่ Copy มา     
  •  3. ส่วนของ พื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์  รองรับการใช้ Code HTML โดยตรง
Useful Area