การใส่วันที่และเวลาแบบ Real Time
การใส่วันที่และเวลาแบบ Real Time

1 . นำ code ไปใส่ไว้ในส่วนที่ต้องการแสดงผล เช่น พื้นที่ด้านล้างของเว็บไซต์ หรือ บทนำ หรือ พื้นที่แบนเนอร์
<SCRIPT>document.write(Date()+".")</SCRIPT>

2. จะได้ผลลัพธ์ดังนี้
Useful Area