การใส่คำบรรยายให้กับลิ้งค์
การใส่คำบรรยายให้กับลิงค์

เมื่อเราใส่ Link ให้กับรูปภาพหรือข้อความของเราแล้ว ให้สลับไป HTML mode แล้วทำการแก้ไข Link โดยใส่ Code ในลักษณะนี้
<a href="url ของลิงค์นั้น" onmouseout="window.status=' '; return true" onmouseover="window.status='ข้อความที่จะให้ปรากฏเมื่อวางเมาส์เหนือลิงค์' ;return true" target="_top">ใส่ข้อความ หรือรูปภาพ</a>
Useful Area