การใช้ Horizontal Type Tool
การใช้ Horizontal Type Tool
 • 1. สร้าง File ใหม่ โดยใช้เมนู File > New กำหนดขนาดของภาพ และพื้น Background ในที่นี้เลือก
  Width : 500, Height: 200, Background Contents : White
   
 • 2. เลือกเครื่องมือ (Horizonal Type Tool) จากแถบเครื่องมือ
   
 • 3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป
   
 • 4. ปรับสี รูปแบบฟอนต์ และขนาดที่ต้องการจากแถบ Option ด้านบน
   
 • 5. จะได้ตัวอักษรที่เป็นภาพตามต้องการ
   Useful Area