การใช้เครื่องมือของ PhotoShop
การใช้เครื่องมือของ PhotoShop

คุณสามารถใช้เครื่องมือต่างๆของ PhotoShop ได้โดยการ Cilck เลือก ที่ Icon บนแถบเครื่องมือ ไอคอนที่มี สามเหลี่ยมเล็กๆตรงมุมขวามือ แสดงว่าIconนั้น มีแถบเครื่องมืออื่นๆซ่อนอยู่คุณสามารถ Click ค้างที่ Icon เพื่อเลือกใช้เครื่องมือที่ซ่อนอยู่ได้

A. แถบเครื่องมือ B. เลือกใช้เครื่องมือนั้นๆอยู่ C. เครื่องมือที่ซ่อนอยู่ D. ชื่อเครื่องมือ E. Shortcut F. สัญลักษณ์แสดงว่ามีเครื่องมือย่อยๆซ่อนอยู่

การซ่อนหรือแสดงแถบเครื่องมือ
เลือกที่เมนู Window แล้วเลือกตรงเมนู Tools เพื่อให้มีเครื่องหมายถูก แถบเครื่องมือก็จะแสดง ถ้าไม่มีเครื่องหมายถูกแถบเครื่องมอก็จะถูกซ่อน
Useful Area