การเพิ่มชื่ออีเมลของบุคคลอื่นลงใน Address Book
การเพิ่มชื่ออีเมลของบุคคลอื่นลงใน Address Book
  1. Click ที่ปุ่ม Address จะปรากฏหน้าต่างดังนี้
  2. Click ปุ่ม New > Contact จะปรากฏหน้าต่างสำหรับใส่รายละเอียด ชื่อ และ Email แล้วกดปุ่ม  Add ก็จะมีชื่อชั้นอยู่ใน  Address Book ของเราUseful Area