การเขียนอีเมล และการใส่ Attach file ไปกับอีเมล
การเขียนอีเมล และการใส่ Attach file ไปกับอีเมล
  1.  Click ที่ปุ่ม Creat Mail จะปรากฏหน้าจอดังนี้
  2. ใส่ Email ผู้รับที่ช่อง To: ใส่หัวเรื่องของข้อความที่ช่อง Subject :
  3. ใส่เนื้อหาของอีเมล์ที่ช่อง ว่างด้านล่าง
  4. หากต้องการแนบไฟล์ไปกับ Email ให้ Click ที่ปุ่ม Atach แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการส่ง แล้ว click ปุ่ม Ok
  5. Click ที่ปุ่ม Send เมื่อต้องการส่ง EmailUseful Area