การทำภาพเงาสะท้อนวัตถุ
การทำภาพเงาสะท้อนวัตถุ
 • 1. เปิดโปรแกรม Photoshop หลังจากนั้นให้เลือกเปิดไฟล์ภาพที่ต้องการ โดยคลิก File --> Open เลือกภาพที่ต้องการ

 

 • 2. เพื่อป้องกันภาพต้นฉบับเสียหาย ให้ทำการ Copy ภาพ โดยคลิก Layer --> Duplicate Layer

 

 • 3. เพื่อให้เกิดการสะท้อนแบบสมจริง ควรเลือกใช้พื้นหลังสีทึบอย่างสีดำ ขั้นตอนนี้ต้องสร้าง Layer ขึ้นใหม่ 1 Layer เพื่อใช้เป็น Background ของภาพ สามารถทำได้โดยคลิกที่ Layer --> New --> Layer --> ตั้งชื่ออะไรก็ได้ (ในที่นี้ตั้งชื่อว่า Background Copy)

 

 • 4. ให้ทำการลาก Layer ใหม่ที่สร้างขึ้น เลื่อนลงมาอยู่ใต้ Layer ของวัตถุ โดยการคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ แล้วลากลงมา

 

 • 5. หลังจากนั้น ให้คลิกเลือกสีดำเพื่อที่จะนำมาเทใส่ Layer พื้นหลัง โดยไปที่เมนู Paint Bucket Tool ที่สัญลักษณ์คล้ายกระป๋องสี  เมื่อเลือกแล้วให้คลิกเทสีลงใน Layer ใหม่ที่สร้างขึ้น (คลิกครั้งเดียวค่ะ)  • เมื่อทำการคลิกเทสีลงไป สีพื้นหลังของวัตถุจะกลายเป็นสีดำ
    
  •      ** สิ่งที่ควรคำนึงเมื่อทำภาพเงาสะท้อน คือ ขนาดพื้นที่ของภาพ ต้องมีขนาดกว้างพอที่จะสามารถเพิ่มเงาสะท้อนลงไปได้ วิธีการเพิ่มพื้นที่สามารถทำได้โดย ลดขนาดของภาพลง หรือขยายพื้นหลังให้ใหญ่ขึ้น (ในที่นี้จะเลือกวิธีลดขนาดภาพลง เพื่อให้มีพื้นที่ว่างเหลือด้านล่าง)
        วิธีลดขนาดของภาพ คลิกที่ Edit -->Tranform-->Scale จากนั้นทำการปรับขนาดวัตถุตามต้องการ

 

 • 6. เมื่อได้ขนาดวัตถุตามต้องการ และมีพื้นที่ว่างเหลือพอสำหรับทำเงา ขั้นตอนต่อไป คือการ Copy ภาพต้นแบบ เพื่อจะนำภาพ Copy ที่ได้มาปรับแต่งเป็นเงาสะท้อน คลิกเลือกที่ Layer วัตถุ และไปที่ Layer --> Duplicate Layer ตั้งชื่อภาพตามต้องการ (ในที่นี้ตั้งชื่อภาพว่า Background Copy 2) 

 • 7. เมื่อเราได้ภาพที่จะนำมาทำเงาแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือการกลับหัววัตถุ โดยไปที่ Edit -->Tranform --> Scale จากนั้นให้ทำการคลิก ลากพลิกภาพลง จากด้านบนลงด้านล่าง
  ในการลากภาพ ควรจะลากให้ได้ขนาดเท่ากับภาพต้นฉบับ เพื่อให้เกิดความสมจริง

 

 • 8. จากนั้นเราจะมาเพิ่มลูกเล่นกันอีกนิดหน่อย เพื่อให้เกิดความสมจริงมากยิ่งขึ้น โดยไปที่ Gradient Tool  • 8.1 จากนั้นให้เลือกที่สี Black,White  

 

 • 9. จากนั้นมาที่ Layer --> Add Layer Mask --> Reveal All
        เมื่อเราเลือกแล้ว จะเห็นว่าเมาส์เปลี่ยนเป็นรูปเครื่องหมายบวก ให้ทำการคลิกเมาส์ซ้ายหนึ่งครั้ง แล้วลากจากจุดที่ 1 ไปยังจุดที่ 2 ให้ได้ระยะตามรูป


   
   

ผลลัพธ์ที่ได้ 

     ในการ Save ภาพ เงาสะท้อน เพื่อใช้ตกแต่งเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยไปที่ File --> Save for web ทำการกำหนดค่าของภาพได้ตามต้องการค่ะ  
Useful Area