การตั้งค่า Identities ใน Outlook Express กรณีที่เช็คอีเมลหลาย Account ในเครื่องเดียว
การตั้งค่า Identities ใน Outlook Express กรณีที่เช็คอีเมลหลาย Account ในเครื่องเดียว

หากท่านต้องการเช็คอีเมลหลาย Account ในโปรแกรม Outlook Express ท่านสามารถแยกตัวโปรแกรมการเช็คเมล ( Identities ) ได้ เพื่อเป็นการแชร์การเช็คอีเมลหลาย Account ในเครื่องของท่าน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ให้ท่านเปิดโปรแกรม Outlook Express ทำการตั้งค่า Outlook Express ตามปกติหลังจากนั้นให้ท่านไปที่ File เลือก Identities เลือก Add New Identity ดังรูปภาพ 

2. ในท่านใส่ชื่อของเจ้าของ Account แล้วตอบ OK ดังรูปภาพ

 

3. จะปรากฏชือที่ท่านทำการตั้งในช่อง Identities และหากต้องการให้โชว์หน้า Outlook Express เป็นชื่อ Account ที่ทำการตั้งเสร็จทันทีให้ท่านคลิก Yes ดังรูปภาพ


 
 

4. เมื่อท่านคลิก Yes แล้วจะปรากฏหน้า Outlook Express เป็นชื่อ Account ที่ทำการตั้ง หลังจากนั้นให้ท่านดำเนินการตั้งค่าโปรแกรม Outlook Express ตามขั้นตอนค่ะ ดังรูปภาพ


 

5. หากท่านต้องการกลับไปเช็คเมลที่เป็น Main Identity ให้ท่านคลิก File เลือก Switch Identity  ดังรูปภาพ

 6. จะปรากฏหน้าต่าง Switch Identities คลิกเลือก Account ที่ท่านต้องการเช็ค ดังรูปภาพ7. เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถเช็คอีเมลหลาย Account ในโปรแกรม Outlook Express ต่ะ
Useful Area