การตอบกลับอีเมลไปยังผู้ที่ส่งมาหาเรา
การตอบกลับอีเมลไปยังผู้ที่ส่งมาหาเรา
  1. เลือก Email ฉบับที่เราต้องการตอบกลับ
  2. Click ที่ปุ่ม Reply จะขึ้นหน้าจอเหมือนกับการเขียน Email ใหม่ เพียงแต่จะขึ้นชื่อผู้รับให้อัตโนมัติและมีข้อความเดิมที่ผู้รับส่งมาอยู่ด้านล่าง
  3. พิมพ์ข้อความแล้ว Click ปุ่ม SendUseful Area