การขึ้นบรรทัดใหม่
การขึ้นบรรทัดใหม่

คำสั่ง : <BR>
รูปแบบคำสั่ง : ข้อความ<BR>ข้อความ<BR>
ตัวอย่าง : เว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet<BR>Simple... but Professional
ผลลัพธ์ : เว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet
Simple... but Professional
Useful Area