เว็บไซต์สำเร็จรูป - ติดตั้งเครืองมือแปลภาษา Google Translate บนหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ติดตั้งเครืองมือแปลภาษา Google Translate บนหน้าเว็บไซต์

ในปัจจุบัน เว็บไซต์ ถือเป็นช่องทางสำคัญที่ทั่วโลกใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน ไม่ว่าจะอยู่ประเทศใด เพียงแค่เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้จากทุกมุมโลกแล้วนะคะ  ซึ่ง ReadyPlanet-HowTo วันนี้ มีเครื่องมือที่จะช่วยเป็นล่ามแปลภาษาบนหน้าเว็บไซต์ได้กว่า 65 ภาษาทั่วโลก มาแนะนำท่านสมาชิกที่ใช้งานระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป VelaClassic ค่ะ กับเทคนิคการติดตั้งเครื่องมือช่วยแปลภาษาบนหน้าเว็บไซต์ด้วย Google Translate โดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ

1. ไปที่หน้า Google Website Translator - Add Website ล็อกอินเข้าใช้งานด้วยอีเมล Google Account ของท่าน (หากยังไม่มีสามารถคลิกสมัครใช้งานใหม่ได้ค่ะ) จากนั้น จะปรากฏช่องสำหรับกำหนดข้อมูลในแท็บแรกชื่อ Website Info ดังนี้

1.1. Website URL : ให้กรอกชื่อเว็บไซต์ของท่าน

1.2. Website Language : เลือกภาษาหลักที่ใช้ในเว็บไซต์ของท่าน

1.3. คลิกปุ่ม Next


 

2. เข้าสู่แท็บ Plugin Setting สามารถกำหนดการตั้งค่าเพิ่มเติมได้ดังนี้

2.1. Translation Languages : ตัวเลือกภาษาที่จะแสดงผลให้ผู้เข้าชมเลือกใช้ คือ แปลทุกภาษา หรือระบุเฉพาะภาษาที่ต้องการให้แปลได้

2.2. Display mode : เลือกรูปแบบการแสดงผลเครื่องมือแปลภาษาบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งมีให้เลือก 3 รูปแบบ ได้แก่

2.2.1. Inline แสดงผลเครื่องมือแปลภาษาแบบบรรทัดเดียว สามารถเลือกการแสดงผลได้ทั้งแบบแนวตั้ง แนวนอน และแสดงผลเฉพาะ Drop Down ได้ (รูปแบบนี้เหมาะสมกับการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet ค่ะ)

2.2.2. Tabbed : แสดงผลเครื่องมือแปลภาษาแบบแท็บเมนู

2.2.3.   Automatic : หากเลือกการแสดงผล Google Translate แบบอัตโนมัติ เมื่อผู้เข้าชมเว็บไซต์เปิดเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านแล้ว Google ตรวจสอบพบว่า Browser ของผู้เข้าชมมีการตั้งค่าภาษาที่ต่างกับภาษาของที่ตั้งค่าเว็บไซต์ Google Translate จะแปลภาษาบนหน้าเว็บไซต์และแสดงผลแก่ผู้เข้ามชมอัตโนมัติ โดยไม่มี Dropdown แสดงผลค่ะ

2.3. Advanced : การตั้งค่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงผลภาษาอัตโนมัติ การเลือกแสดงภาษามากกว่า 1 ภาษาในเว็บไซต์ และติดตามTraffic การแปลภาษาด้วย Google Analytics ได้

2.4. คลิกปุ่ม Get Code เพื่อรับโค้ดไปติดตั้งในเว็บไซต์


3. เข้าสู่แท็บ Add Plugin จะปรากฎโค้ดสำหรับนำไปติดตั้งในเว็บไซต์ ซึ่งส่วนที่รองรับการติดตั้งโค้ดและแสดงผลในทุกๆหน้าเว็บไซต์อัตโนมัติ เช่น ตำแหน่งที่แสดงผลแบนเนอร์เทศกาล (แสดงผลด้านบนสุดของหน้าเว็บไซต์) หรือ พื้นที่แบนเนอร์ (แสดงผลที่ด้านข้างหรือด้านบน ขึ้นอยู่กับการเลือกตำแหน่งติดตั้งโค้ด) โดยมีขั้นตอนดังนี้

(หมายเหตุ หากท่านใช้เว็บไซต์สำเร็จรูประบบ VelaEasy สามารถติดตั้งโค้ดได้ที่เมนู โค้ดและสคริปต์ ซึ่งจะแสดงผลด้านบนสุดของหน้า หรือ HTML Widget แสดงผลที่พื้นที่ด้านข้างค่ะ)

3.1. คัดลอกโค้ด Meta Name ที่ปรากฎ ดังรูป


3.2. ล็อกอินเข้าสู่ส่วนจัดการเว็บไซต์ ที่เมนู "ระบบพื้นฐาน" คลิก "แผนผังเว็บไซต์" (สำหรับท่านที่ใช้เว็บไซต์สำเร็จรูประบบ VelaEasy สามารถดูวิธีการติดตั้งโค้ด Google Verification คลิกที่นี่ ค่ะ)3.3. เข้าสู่หน้า "แผนผังเว็บไซต์/Sitemap" คลิกแท็บ "Google Verification" จากนั้น

 - ที่หัวข้อ Google Verification Type คลิก "Meta Name"

 - ที่หัวข้อ Google Verification Meta Name ให้วางโค้ด Meta name ที่คัดลอกมาในช่องว่าง (หากมีโค้ดอื่นอยู่ในช่องก่อนแล้ว ให้วางโค้ด Meta Name ต่อท้ายโค้ดที่มีอยู่ได้เลยค่ะ)

 - คลิกปุ่ม "ตกลง" เพื่อบันทึก


3.4. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก "กลับหน้าหลัก"


3.5.จากนั้น กลับไปที่หน้า Google Website Translator ทำการ คัดลอกโค้ด Google Translate ที่ปรากฎ ดังรูป


3.6. การติดตั้งเครื่องมือแปลภาษา Google Translate ที่ตำแหน่ง แบนเนอร์เทศกาล

(หมายเหตุ หากท่านใช้เว็บไซต์สำเร็จรูประบบ VelaEasy สามารถติดตั้งโค้ดได้ที่เมนู โค้ดและสคริปต์ ซึ่งจะแสดงผลด้านบนสุดของหน้าค่ะ)

- ที่ส่วนจัดการเว็บไซต์ ที่เมนู "ระบบพื้นฐาน" คลิก "แบนเนอร์เทศกาล"


 

- คลิกแท็บ "จัดการแบนเนอร์เทศกาล"
 - ที่หัวข้อ "เลือกรูปแบบ" คลิก "ใช้รูปแบบใหม่ที่กำหนดเอง
 - เลือกรูปแบบแบนเนอร์เป็น "เลือกสร้าง code HTML"
 - วางโค้ดที่คัดลอกมาในช่อง "HTML Code"
 - คลิก "แสดงแบนเนอร์"
 - คลิกปุ่ม "ตกลง" เพื่อบันทึก


ตัวอย่างการแสดงผลเครื่องมือแปลภาษา Google Translate บนหน้าเว็บไซต์ในส่วน แบนเนอร์เทศกาล


ตัวอย่างการแสดงผลภาษาบนหน้าเว็บไซต์ หลังจากคลิกเลือกแปลภาษาที่ต้องการ


3.7. ตัวอย่างการติดตั้งโค้ดเครื่องมือแปลภาษา Google Translate ใน พื้นที่แบนเนอร์

(หมายเหตุ หากท่านใช้เว็บไซต์สำเร็จรูประบบ VelaEasy สามารถติดตั้งโค้ดได้ที่เมนู HTML Widget เพื่อแสดงผลที่พื้นที่ด้านข้างค่ะ)

- ที่เมนู "จัดการเว็บไซต์" คลิกเมนู "พื้นที่แบนเนอร์"

 

- จากนั้นคลิกปุ่ม "เพิ่ม" ที่ตำแหน่งแบนเนอร์ที่ต้องการ  ซึ่งแบนเนอร์ปกติจะแสดงผลที่พื้นที่แบนเนอร์ด้านข้าง (แสดงผลต่อจากเมนูย่อย)แต่สำหรับท่านที่เว็บไซต์มีแบนเนอร์พิเศษส่วนบน ซึ่งจะแสดงผลที่ตำแหน่งในพื้นที่เนื้อหาใต้ภาพส่วนหัวทุกๆ หน้า ก็สามารถวางโค้ดในส่วนนี้ได้ค่ะ

 

-  เลือกรูปแบบของแบนเนอร์เป็น "ใช้ HTML Code" จากนั้น วางโค้ดที่คัดลอกมาในช่องว่าง และคลิก "ตกลง" เพื่อบันทึก


ตัวอย่างการแสดงผลเครื่องมือแปลภาษา Google Translate บนหน้าเว็บไซต์ในส่วน พื้นที่แบนเนอร์พิเศษด้านบน

หมายเหตุ : ควรเลือกติดตั้งโค้ดเครื่องมือแปลภาษา Google Translate ในเว็บไซต์เพียงตำแหน่งเดียวค่ะ และหากติดตั้งโค้ดเรียบร้อยแล้ว ต้องการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลหรือการตั้งค่าของ Google Translate สามารถแก้ไขได้ที่ http://translate.google.com/manager/website/settings ค่ะ

     อย่างไรก็ตาม ReadyPlanet ไม่แนะนำให้นำ code จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เสถียรภาพของเว็บไซต์ไม่ดี หรือมี server อยู่ต่างประเทศ เนื่องจากการเปิดหน้าเว็บไซต์ของท่่าน จะขึ้นกับความเร็ว และเสถียรภาพของระบบของเว็บไซต์ที่ท่านนำ code มาติดตั้งด้วย เช่น หาก server ของ code ที่นำมาติดล่ม หรือโหลดช้า จะทำให้เว็บของท่านเปิดไม่ได้หรือโหลดช้าด้วย
     หากพบปัญหาเกิดขึ้น วิธีการแก้ไขคือ เข้าไปลบ code ต่าง ๆ เหล่านี้ออก เว็บไซต์ของท่านก็จะทำงานได้ตามปกติ

     แม้ว่าทางทีมงาน ReadyPlanet จะไม่สามารถ Support โปรแกรมตกแต่งเว็บไซต์อื่น ๆ หรือโปรแกรมตกแต่งรูปภาพต่าง ๆ ให้ท่านได้โดยตรง แต่ท่านสามารถดูรายละเอียด เทคนิคการตกแต่งเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่ ReadyPlanet-HowTo ค่ะ

28 November 2012
Jittima  Suebsook
www.ReadyPlanet.com
เทคนิคการทำเว็บไซต์ (Howto)

เทคนิคการสร้างเส้นตรงคั่นระหว่างเนื้อหาหรือบทความด้วยเครื่องมือ Insert Horizontal Line
วิธีนำ Embed Post จาก Facebook, Twitter และ Google+ มาแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ไขข้อข้องใจ "การทำเว็บไซต์ภาษาที่สอง"
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เจาะลึกเรื่องเมนูที่ควร Do และ Don't
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคง่าย ๆ ในการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ตอนที่ 2
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคง่าย ๆ ในการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ตอนที่ 1
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคการใส่ตารางในรายละเอียดสินค้าบนระบบร้านค้าออนไลน์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคการปิดปรับปรุงเว็บไซต์ โดยใช้ Intro Page
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ติดต่อง่าย เก็บได้ข้อมูลดังใจกับ "แบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับ"
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ไม่พลาดการติดต่อด้วย "แบบฟอร์มมาตรฐาน"
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ใส่กรอบและตกแต่งรูปภาพอย่างง่ายด้วยโปรแกรม PhotoScape
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - ฟันธงแนวโน้มการตลาดออนไลน์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - จัดระเบียบข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือตาราง
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีอัพโหลดไฟล์เอกสารและสร้างลิงค์สำหรับดาวน์โหลด
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ย่อรูปภาพอย่างง่ายด้วยเครื่องมือ "กำหนดขนาดรูปภาพ"
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - Website Check Up ตรวจสุขภาพเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างลิงค์รูปภาพเล็กไปรูปภาพใหญ่ ด้วยเครื่องมือ Text Editor
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคใส่ตัวอักษรเคลื่อนไหวในพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคซ่อนเส้นขอบรูปภาพที่เกิดจากการสร้างลิงค์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีสร้างภาพโลโก้ตัวอักษรอย่างง่าย
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีแสดง Profile widget จาก Twitter ในเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีติดตั้งโค้ดนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - ทำอย่างไรให้เว็บไซต์เป็นที่นิยม
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ข้อควรระวังในการทำเว็บไซต์และวิธีใส่ข้อมูลในเว็บไซต์ที่ถูกต้องปลอดภัย
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีใส่เสียงเพลงในหน้าเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ตกแต่งเว็บไซต์ด้วยโค้ดนาฬิกาและปฏิทิน
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างลิงค์ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์แบบลงทะเบียนในเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างรูปภาพเคลื่อนไหวแบบ Marquee
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ด้วยแบนเนอร์แลกลิงค์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างลูกเล่นให้เว็บไซต์ด้วย Chat Box
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - สร้างธุรกิจให้ดังและโดนด้วย Social Network
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ตกแต่งเว็บไซต์ด้วยแบนเนอร์เทศกาล
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีสร้าง QR Code และแสดงผลบนเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - E-Mail Marketing ทำการตลาดออนไลน์ด้วยอีเมล
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีสร้างไฟล์ภาพ Favorite Icon เพื่อแสดงผลในช่อง Address Bar
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคการสร้างลิงค์ ในหน้าเดียวกันด้วยคำสั่ง Anchor
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - Google Adwords สื่อโฆษณาที่ทรงพลัง
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคการสร้างลิงค์เมนูและรูปภาพแบนเนอร์ในพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - แนะนำวิธีหากลืมรหัสผ่านเข้าสู่หน้าแก้ไขเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - การติดตั้ง Facebook Page Plugin (Like Box) ในเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีแสดงผลเครื่องเล่น VDO บนหน้าเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - Keyword ช่วยสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สาเหตุและวิธีการแก้ไขหน้าเว็บไซต์ที่จำข้อมูลเดิม
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - การเปลี่ยน Visitor เป็น Customer
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - วิธีเชื่อมต่อ Status จาก Twitter ไปยัง Facebook อัตโนมัติ
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - รู้จักผู้เข้าชมเว็บไซต์ และวัดผลด้วย Google Analytics
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เพิ่มลูกเล่นให้เว็บไซต์ด้วยหน้าต้อนรับ Intro Page
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีระบุที่ตั้งและแสดงแผนที่ Google Map บนหน้าเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - วิธีใส่คีย์เวิร์ดในเว็บไซต์เพื่อให้ Google จัดเว็บไซต์ในอันดับที่ดี
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - ความหมายและความสำคัญของการจดทะเบียนโดเมนเนม
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - เทคนิคการให้รายละเอียดสินค้าเพื่อปิดการขาย
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - จะเลือกใช้สีในหน้าเว็บไซต์อย่างไรให้เหมาะสม?
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - จัดการข้อมูลเมนูย่อยด้านข้างอย่างไรดี?
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคการจัดการเมนูหลักที่สวยและดี
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - การเลือกรูปแบบเว็บไซต์และจัดโครงสร้างหน้าแรก
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เริ่มต้นใส่ข้อมูลในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - เทคนิคการเขียนบทความบนเว็บไซต์ให้น่าสนใจ
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เตรียมข้อมูลทำเว็บไซต์อย่างไรดี
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - 10 ข้อแนะนำ ก่อนเริ่มทำเว็บไซต์