เว็บไซต์สำเร็จรูป - ติดต่อง่าย เก็บได้ข้อมูลดังใจกับ "แบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับ"
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ติดต่อง่าย เก็บได้ข้อมูลดังใจกับ "แบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับ"

หลังจากในตอนที่แล้ว ReadyPlanet HowTo มีการแนะนำการใช้งาน แบบฟอร์มติดต่อกลับ ในลักษณะ "แบบฟอร์มมาตรฐาน" เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถกรอกชื่อ, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, หัวข้อ, และ รายละเอียด บนหน้าเว็บไซต์เพื่อแจ้งไปยังเว็บมาสเตอร์ได้โดยตรงแล้วนะคะ  ในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet ยังมีแบบฟอร์มติดต่อกลับอีกหนึ่งประเภท คือ "แบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับ"  แต่จะมีวิธีการใช้งานอย่างไร ติดตามได้ในบทความนี้เลยค่ะ


"แบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับ" คือ แบบฟอร์มที่ท่านสามารถกำหนดหัวข้อสำหรับเก็บข้อมูลได้หลายรูปแบบและไม่จำกัดจำนวน  โดยฟอร์มอิสระที่สร้างไว้ 1 ชุด  สามารถเลือกใช้ฟอร์มให้แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ได้ในหลาย ๆ ส่วนอีกด้วยค่ะ


 วิธีการสร้างแบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับ

ท่านสามารถสร้างฟอร์มอิสระติดต่อกลับได้ โดยล็อกอินเข้าสู่ส่วนจัดการเว็บไซต์ ที่เมนู "ระบบพื้นฐาน" คลิกเมนู "จัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ" จากนั้นคลิกปุ่ม "เพิ่มฟอร์ม" เพื่อเพิ่มชุดแบบฟอร์มกลุ่มใหม่ที่ต้องการ และทำการคลิกปุ่ม "เพิ่มฟิลด์" เพื่อกำหนดหัวข้อสำหรับให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์กรอก โดยมีฟิลด์หลายรูปแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของข้อมูล และไม่จำกัดจำนวนฟิลด์ในแต่ละแบบฟอร์มอีกด้วยค่ะ

อ่านรายละเอียด วิธีการสร้างแบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับ เพิ่มเติม คลิกที่นี่ ค่ะ 

  วิธีเลือกใช้และแสดงผลแบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับบนหน้าเว็บไซต์ 

สำหรับการเลือกแสดงผลแบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับที่สร้างไว้แล้ว  สามารถเลือกใช้ได้ในหลาย ๆ ส่วนของเว็บไซต์ เช่น หน้าจัดการเมนูหลักและจัดการเมนูย่อยที่มีชนิดเมนูเป็นรูปแบบสร้างหน้าใหม่ (P) , หน้าจัดการกลุ่มบทความ/บทความ, และหน้ารายละเอียดสินค้าในระบบร้านค้าออนไลน์ Vela Commerce ด้วยค่ะ

การใช้งานแบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับอย่างมีประสิทธิภาพ  จะต้องมีการกำหนดหัวข้อฟิลด์ที่จะรับข้อมูลให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับรายละเอียดข้อมูลในหน้านั้น ๆ โดย
ReadyPlanet HowTo มีตัวอย่างการประยุกต์ใช้แบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet สำหรับเก็บข้อมูลที่หลากหลายได้ ดังนี้ค่ะ


1. ใช้แบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับสำหรับเก็บข้อมูลติดต่อกลับ  เช่น ที่เมนูติดต่อเรา หรือ Contact Us โดยผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถกรอกรายละเอียดในหัวข้อแบบฟอร์มที่กำหนดไว้  เพื่อให้เว็บมาสเตอร์ติดต่อกลับภายหลังค่ะ

ตัวอย่างการแสดงผลแบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับบนหน้าเว็บไซต์ เมนูหลัก "ติดต่อเรา" 

2. ใช้แบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับสำหรับสินค้าในระบบร้านค้าออนไลน์ Vela Commerce สำหรับเว็บไซต์ที่มีการเปิดเป็นร้านค้าออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าสามารถคลิกสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ได้โดยตรง แต่อาจมีสินค้าบางชิ้นที่ลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้อได้ทันที เนื่องจากหลาย ๆ สาเหตุ เช่น สินค้ามีราคาที่ไม่แน่นอน,  สินค้ามีปริมาณที่ไม่คงที่, เป็นสินค้าหายาก, หรือจำเป็นต้องคุยรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนจึงจะมีการซื้อขายได้ เป็นต้น 

เว็บมาสเตอร์สามารถเลือกใช้แบบฟอร์มติดต่อกลับอิสระแทนที่ปุ่มสั่งซื้อ เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อกับลูกค้าที่สนใจผ่านหน้ารายละเอียดสินค้าแต่ละชิ้นได้ค่ะ3. ใช้แบบฟอร์มติดต่อกลับอิสระเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจหรือแนะนำติชม  สำหรับเว็บไซต์ที่เน้นการนำเสนอด้านบริการ หรือต้องการทราบผลตอบรับหลังจากที่ลูกค้ามีการใช้สินค้าและบริการแล้ว สามารถสร้างบทความหรือเมนูหลัก เมนูย่อย พร้อมประยุกต์ใช้แบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับสำหรับให้ลูกค้ากรอกข้อมูลแนะนำติชมบนหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขสินค้าและบริการต่อไปค่ะ 

 


4. ใช้แบบฟอร์มติดต่อกลับอิสระเพื่อสร้างบริการเสริม  นอกเหนือจากการใช้แบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับในหน้ารายละเอียดสินค้าและบริการหลักของเว็บไซต์แล้ว  เว็บมาสเตอร์สามารถสร้างความน่าสนใจด้วยบริการเสริมพิเศษ เช่น เว็บไซต์รับตกแต่งบ้าน อาจมีเมนู "บริการให้คำปรึกษาฟรี" เพื่อให้คำปรึกษา ประเมินราคา และแนะนำเกี่ยวกับการแต่งบ้านเบื้องต้น  เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่สนใจ พร้อมเสริมสร้างความประทับใจในบริการ และทำให้ผู้เข้าชมกลายเป็นลูกค้าของเว็บไซต์ได้ในที่สุด เป็นต้นค่ะ 


  การตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีผู้กรอกฟอร์มอิสระติดต่อกลับ จะมีขั้นตอนการใช้งานเหมือนกับ แบบฟอร์มมาตรฐาน  โดยระบบจะมีการส่งข้อมูลไปยังอีเมลแอคเคาท์ที่กรอกไว้ในหัวข้อเลือกใช้แบบฟอร์ม  และจะมีข้อมูลบันทึกไว้ในส่วนจัดการเว็บไซต์ 

สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ โดยล็อกอินเข้าสู่ส่วนจัดการเว็บไซต์ ที่เมนู "ระบบพื้นฐาน" คลิกเมนู "แบบฟอร์มตอบกลับ"  จะปรากฎหน้าต่างแบบฟอร์มตอบกลับ  คลิกแท็บ "บันทึกแบบฟอร์มตอบกลับ" จากนั้น คลิกที่ลิงค์ชื่อบทความที่ต้องการ จะปรากฎรายละเอียดของผู้กรอกแบบฟอร์มที่สอบถามหรือแจ้งข้อมูลให้เว็บมาสเตอร์ติดต่อกลับต่อไปค่ะ


นอกจากนี้ ท่านสามารถจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลการกรอกแบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์เอกสาร Word (.doc) และ Excel (.xls) โดยการคลิกสัญลักษณ์ของไฟล์เอกสารที่อยู่มุมด้านขวา หรือลบข้อมูลที่ไม่ต้องการในหน้าบันทึกข้อมูลแบบฟอร์มตอบกลับได้อีกด้วยค่ะ 

แบบฟอร์มติดต่อกลับทั้ง 2 ประเภท ที่
ReadyPlanet HowTo
มีการนำเสนอไปนั้น นอกจากจะเป็นช่องทางที่ช่วยในการติดต่อระหว่างเว็บมาสเตอร์และผู้เข้าชมเว็บไซต์แล้ว  หากมีการประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม  และติดต่อกลับไปยังผู้ที่กรอกข้อมูลเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยสร้างความประทับใจ เพิ่มความน่าเชื่อถือ และนำมาซึ่งการติดต่อซื้อขายและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวได้ค่ะ

5 March 2012
Jittima  Suebsook
www.ReadyPlanet.com
เทคนิคการทำเว็บไซต์ (Howto)

เทคนิคการสร้างเส้นตรงคั่นระหว่างเนื้อหาหรือบทความด้วยเครื่องมือ Insert Horizontal Line
วิธีนำ Embed Post จาก Facebook, Twitter และ Google+ มาแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ไขข้อข้องใจ "การทำเว็บไซต์ภาษาที่สอง"
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ติดตั้งเครืองมือแปลภาษา Google Translate บนหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เจาะลึกเรื่องเมนูที่ควร Do และ Don't
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคง่าย ๆ ในการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ตอนที่ 2
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคง่าย ๆ ในการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ตอนที่ 1
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคการใส่ตารางในรายละเอียดสินค้าบนระบบร้านค้าออนไลน์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคการปิดปรับปรุงเว็บไซต์ โดยใช้ Intro Page
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ไม่พลาดการติดต่อด้วย "แบบฟอร์มมาตรฐาน"
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ใส่กรอบและตกแต่งรูปภาพอย่างง่ายด้วยโปรแกรม PhotoScape
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - ฟันธงแนวโน้มการตลาดออนไลน์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - จัดระเบียบข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือตาราง
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีอัพโหลดไฟล์เอกสารและสร้างลิงค์สำหรับดาวน์โหลด
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ย่อรูปภาพอย่างง่ายด้วยเครื่องมือ "กำหนดขนาดรูปภาพ"
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - Website Check Up ตรวจสุขภาพเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างลิงค์รูปภาพเล็กไปรูปภาพใหญ่ ด้วยเครื่องมือ Text Editor
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคใส่ตัวอักษรเคลื่อนไหวในพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคซ่อนเส้นขอบรูปภาพที่เกิดจากการสร้างลิงค์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีสร้างภาพโลโก้ตัวอักษรอย่างง่าย
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีแสดง Profile widget จาก Twitter ในเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีติดตั้งโค้ดนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - ทำอย่างไรให้เว็บไซต์เป็นที่นิยม
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ข้อควรระวังในการทำเว็บไซต์และวิธีใส่ข้อมูลในเว็บไซต์ที่ถูกต้องปลอดภัย
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีใส่เสียงเพลงในหน้าเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ตกแต่งเว็บไซต์ด้วยโค้ดนาฬิกาและปฏิทิน
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างลิงค์ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์แบบลงทะเบียนในเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างรูปภาพเคลื่อนไหวแบบ Marquee
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ด้วยแบนเนอร์แลกลิงค์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างลูกเล่นให้เว็บไซต์ด้วย Chat Box
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - สร้างธุรกิจให้ดังและโดนด้วย Social Network
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ตกแต่งเว็บไซต์ด้วยแบนเนอร์เทศกาล
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีสร้าง QR Code และแสดงผลบนเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - E-Mail Marketing ทำการตลาดออนไลน์ด้วยอีเมล
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีสร้างไฟล์ภาพ Favorite Icon เพื่อแสดงผลในช่อง Address Bar
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคการสร้างลิงค์ ในหน้าเดียวกันด้วยคำสั่ง Anchor
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - Google Adwords สื่อโฆษณาที่ทรงพลัง
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคการสร้างลิงค์เมนูและรูปภาพแบนเนอร์ในพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - แนะนำวิธีหากลืมรหัสผ่านเข้าสู่หน้าแก้ไขเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - การติดตั้ง Facebook Page Plugin (Like Box) ในเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีแสดงผลเครื่องเล่น VDO บนหน้าเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - Keyword ช่วยสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สาเหตุและวิธีการแก้ไขหน้าเว็บไซต์ที่จำข้อมูลเดิม
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - การเปลี่ยน Visitor เป็น Customer
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - วิธีเชื่อมต่อ Status จาก Twitter ไปยัง Facebook อัตโนมัติ
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - รู้จักผู้เข้าชมเว็บไซต์ และวัดผลด้วย Google Analytics
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เพิ่มลูกเล่นให้เว็บไซต์ด้วยหน้าต้อนรับ Intro Page
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีระบุที่ตั้งและแสดงแผนที่ Google Map บนหน้าเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - วิธีใส่คีย์เวิร์ดในเว็บไซต์เพื่อให้ Google จัดเว็บไซต์ในอันดับที่ดี
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - ความหมายและความสำคัญของการจดทะเบียนโดเมนเนม
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - เทคนิคการให้รายละเอียดสินค้าเพื่อปิดการขาย
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - จะเลือกใช้สีในหน้าเว็บไซต์อย่างไรให้เหมาะสม?
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - จัดการข้อมูลเมนูย่อยด้านข้างอย่างไรดี?
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคการจัดการเมนูหลักที่สวยและดี
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - การเลือกรูปแบบเว็บไซต์และจัดโครงสร้างหน้าแรก
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เริ่มต้นใส่ข้อมูลในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - เทคนิคการเขียนบทความบนเว็บไซต์ให้น่าสนใจ
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เตรียมข้อมูลทำเว็บไซต์อย่างไรดี
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - 10 ข้อแนะนำ ก่อนเริ่มทำเว็บไซต์