เว็บไซต์สำเร็จรูป - จัดระเบียบข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือตาราง
เว็บไซต์สำเร็จรูป - จัดระเบียบข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือตาราง

สมาชิก  ReadyPlanet  อาจจะเคยสร้างเนื้อหาบทความที่มีรูปประกอบกันแล้ว   แต่อาจจะเคยพบปัญหาเรื่องสัดส่วนของภาพและเนื้อหาที่แสดงผลไม่สมดุลกัน  ReadyPlanet HowTo จึงขอแนะนำเครื่องมือหนึ่งที่มีอยู่ในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป นั้นก็คือ เครื่องมือตาราง (Table) ซึ่งจะช่วยในการจัดระเบียบรูปภาพและตัวอักษร พร้อมตกแต่งให้สวยงามและน่าสนใจได้ค่ะ  โดยมีวิธีการดังนี้

1. Log in เข้าส่วนสมาชิก ที่เมนู "ระบบพื้นฐาน"  คลิก "จัดการกลุ่มบทความ / บทความ" (หรือเมนูอื่น ๆ ที่ต้องการเพิ่มรูปภาพเพื่อผูกลิงค์จากภาพเล็กไปยังภาพใหญ่ค่ะ)
2. เข้าสู่หน้า "จัดการกลุ่มบทความ / บทความ" คลิกที่ชื่อกลุ่มบทความ  จากนั้นคลิก   เพื่อเพิ่มบทความใหม่ หรือคลิก  เพื่อแก้ไขบทความเดิมที่สร้างไว้แล้วตามต้องการ
3. คลิกแท็บ "เนื้อหาของบทความ" คลิกเลือกคำสั่งสร้างตารางด้วยเครื่องมือ Insert/Edit Table


 

4. จะปรากฏเป็นหน้าต่างย่อยที่ชื่อ Table Properties สามารถทำการกำหนดขนาดและรายละเอียดของตารางได้  โดยในตัวอย่างจะกำหนดอยู่ที่ 8 แถว 2 คอลัมน์  เมื่อกำหนดรายละเอียดแล้ว  จากนั้น คลิก OK

     Rows คือ จำนวนแถวที่ต้องการสร้าง
     Columns คือ จำนวนคอลัมน์ที่ต้องการสร้าง
     Alignment คือ รูปแบบการแสดงผลของตาราง โดยสารมารถเลือกการแสดงผลได้ หลายแบบ
     Border Thickness คือ ขนาดความหนาของเส้นขอบตาราง (หากใส่เลข 0 จะเป็นการซ่อนเส้นขอบตารางไม่ให้แสดงค่ะ)
     Height คือ ขนาดความสูงของตาราง
     Width คือ ขนาดความกว้างของตาราง
     Cell Spacing คือ ขนาดพื้นที่ความกว้างของเส้นขอบตาราง
     Cell Padding คือ ขนาดพื้นที่ความกว้างของช่องตาราง
     Caption คือ คำอธิบายหรือหัวข้อตาราง (แสดงผลเหนือตาราง)
     Summary คือ คำอธิบายรายละเอียดสรุปของตาราง (ไม่แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ แต่จะปรากฎเมื่อแสดงรายละเอียดตารางในลักษณะโค้ด HTML)

 5. จะปรากฏตารางในเนื้อหาของบทความ   ท่านสามารถทำการอัพโหลดภาพ  และตัวอักษรใส่ลงไปในตารางตรงตำแหน่งที่ต้องการได้

 


6. นอกจากนี้ ยังสามารถปรับแต่งการแสดผลของตารางได้ ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ดังต่อไปนี้     Insert Cell Before  (แทรกช่องด้านหน้า) : ใช้สำหรับการแทรกช่องของตารางหน้าตำแหน่งของ cursor  
     Insert Cell After (แทรกช่องด้านหลัง) : ใช้สำหรับการแทรกช่องของตารางหลังตำแหน่งของ cursor   
     Delete Cells (ลบช่อง) : ใช้สำหรับลบช่องตารางที่ตำแหน่ง cursor 
     Merge Right (ผสานช่องด้านหน้า) : ใช้สำหรับผสานคอลัมน์ของตาราง 
     Merge Down : (ผสานช่องด้านหลัง) : ใช้สำหรับผสานแถวของตาราง  
     Split Cell Horizontally : ใช้สำหรับเพิ่มช่องตารางแบบแนวตั้ง
     Split Cell Vertically : ใช้สำหรับเพิ่มช่องตารางแบบแนวนอน 
     Cell Properties : ใช้สำหรับปรับแต่งการแสดงผลของช่องตารางเพิ่มเติม เช่น ขนาดความกว้าง ความสูงของช่องตาราง สีพื้นหลังและสีเส้นขอบของช่องตาราง การจัดตำแหน่งของตัวอักษรในช่องตารางแบบแนวตั้งและแนวนอน เป็นต้น
     Insert Row Before (แทรกแถวน์ด้านบน) : ใช้แทรกแถวด้านบนของตำแหน่ง cursor   
     Insert Row After (แทรกแถวด้านล่าง) : ใช้แทรกแถวด้านล่างของตำแหน่ง cursor   
     Delete  Row (ลบแถว) : โดยกำหนดให้ cursor วางในแถวที่ต้องการจะลบ  
     Insert Column Before (แทรกคอลัมน์ด้านหน้า) : ใช้สำหรับแทรกคอลัมน์ด้านหน้าตำแหน่ง cursor   
     Insert Column After (แทรกคอลัมน์ด้านหลัง) : ใช้สำหรับแทรกคอลัมน์ด้านหลังตำแหน่ง cursor  
     Delete Column (ลบคอลัมน์) : ใช้สำหรับลบแถวที่ตำแหน่ง cursor 

 

     จะได้รูปภาพและเนื้อหาที่จัดอย่างเป็นระเบียบ   ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง   ท่านสามารถนำวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแคตตาล็อคสินค้าออนไลน์ หรืออัลบั้มภาพได้ค่ะ

29 November 2011
Jittima  Suebsook
www.ReadyPlanet.com 
เทคนิคการทำเว็บไซต์ (Howto)

เทคนิคการสร้างเส้นตรงคั่นระหว่างเนื้อหาหรือบทความด้วยเครื่องมือ Insert Horizontal Line
วิธีนำ Embed Post จาก Facebook, Twitter และ Google+ มาแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ไขข้อข้องใจ "การทำเว็บไซต์ภาษาที่สอง"
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ติดตั้งเครืองมือแปลภาษา Google Translate บนหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เจาะลึกเรื่องเมนูที่ควร Do และ Don't
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคง่าย ๆ ในการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ตอนที่ 2
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคง่าย ๆ ในการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ตอนที่ 1
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคการใส่ตารางในรายละเอียดสินค้าบนระบบร้านค้าออนไลน์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคการปิดปรับปรุงเว็บไซต์ โดยใช้ Intro Page
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ติดต่อง่าย เก็บได้ข้อมูลดังใจกับ "แบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับ"
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ไม่พลาดการติดต่อด้วย "แบบฟอร์มมาตรฐาน"
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ใส่กรอบและตกแต่งรูปภาพอย่างง่ายด้วยโปรแกรม PhotoScape
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - ฟันธงแนวโน้มการตลาดออนไลน์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีอัพโหลดไฟล์เอกสารและสร้างลิงค์สำหรับดาวน์โหลด
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ย่อรูปภาพอย่างง่ายด้วยเครื่องมือ "กำหนดขนาดรูปภาพ"
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - Website Check Up ตรวจสุขภาพเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างลิงค์รูปภาพเล็กไปรูปภาพใหญ่ ด้วยเครื่องมือ Text Editor
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคใส่ตัวอักษรเคลื่อนไหวในพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคซ่อนเส้นขอบรูปภาพที่เกิดจากการสร้างลิงค์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีสร้างภาพโลโก้ตัวอักษรอย่างง่าย
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีแสดง Profile widget จาก Twitter ในเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีติดตั้งโค้ดนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - ทำอย่างไรให้เว็บไซต์เป็นที่นิยม
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ข้อควรระวังในการทำเว็บไซต์และวิธีใส่ข้อมูลในเว็บไซต์ที่ถูกต้องปลอดภัย
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีใส่เสียงเพลงในหน้าเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ตกแต่งเว็บไซต์ด้วยโค้ดนาฬิกาและปฏิทิน
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างลิงค์ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์แบบลงทะเบียนในเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างรูปภาพเคลื่อนไหวแบบ Marquee
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ด้วยแบนเนอร์แลกลิงค์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างลูกเล่นให้เว็บไซต์ด้วย Chat Box
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - สร้างธุรกิจให้ดังและโดนด้วย Social Network
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ตกแต่งเว็บไซต์ด้วยแบนเนอร์เทศกาล
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีสร้าง QR Code และแสดงผลบนเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - E-Mail Marketing ทำการตลาดออนไลน์ด้วยอีเมล
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีสร้างไฟล์ภาพ Favorite Icon เพื่อแสดงผลในช่อง Address Bar
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคการสร้างลิงค์ ในหน้าเดียวกันด้วยคำสั่ง Anchor
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - Google Adwords สื่อโฆษณาที่ทรงพลัง
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคการสร้างลิงค์เมนูและรูปภาพแบนเนอร์ในพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - แนะนำวิธีหากลืมรหัสผ่านเข้าสู่หน้าแก้ไขเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - การติดตั้ง Facebook Page Plugin (Like Box) ในเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีแสดงผลเครื่องเล่น VDO บนหน้าเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - Keyword ช่วยสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สาเหตุและวิธีการแก้ไขหน้าเว็บไซต์ที่จำข้อมูลเดิม
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - การเปลี่ยน Visitor เป็น Customer
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - วิธีเชื่อมต่อ Status จาก Twitter ไปยัง Facebook อัตโนมัติ
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - รู้จักผู้เข้าชมเว็บไซต์ และวัดผลด้วย Google Analytics
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เพิ่มลูกเล่นให้เว็บไซต์ด้วยหน้าต้อนรับ Intro Page
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีระบุที่ตั้งและแสดงแผนที่ Google Map บนหน้าเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - วิธีใส่คีย์เวิร์ดในเว็บไซต์เพื่อให้ Google จัดเว็บไซต์ในอันดับที่ดี
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - ความหมายและความสำคัญของการจดทะเบียนโดเมนเนม
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - เทคนิคการให้รายละเอียดสินค้าเพื่อปิดการขาย
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - จะเลือกใช้สีในหน้าเว็บไซต์อย่างไรให้เหมาะสม?
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - จัดการข้อมูลเมนูย่อยด้านข้างอย่างไรดี?
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคการจัดการเมนูหลักที่สวยและดี
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - การเลือกรูปแบบเว็บไซต์และจัดโครงสร้างหน้าแรก
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เริ่มต้นใส่ข้อมูลในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - เทคนิคการเขียนบทความบนเว็บไซต์ให้น่าสนใจ
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เตรียมข้อมูลทำเว็บไซต์อย่างไรดี
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - 10 ข้อแนะนำ ก่อนเริ่มทำเว็บไซต์