แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีอัพโหลดไฟล์เอกสารและสร้างลิงค์สำหรับดาวน์โหลด
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีอัพโหลดไฟล์เอกสารและสร้างลิงค์สำหรับดาวน์โหลด

ท่านสมาชิกหลาย ๆ ท่านที่ใช้เว็บไซต์เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่เป็นไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แบบฟอร์มใบสมัครที่เป็นไฟล์ .doc  หรือ ไฟล์ PDF โบรชัวร์แผ่นพับ  เป็นต้น  สามารถนำไฟล์เหล่านี้มาอัพโหลดด้วยเครื่องมือ Text Editor ในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet   ที่ชื่อว่า "Upload File"  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสารไปอ่านหรือใช้งานต่อได้   โดยมีวิธีการอัพโหลดไฟล์และสร้างลิงค์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ดังนี้ค่ะ


คุณสมบัติไฟล์เอกสารที่ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet รองรับ
     รองรับไฟล์นามสกุล.doc, .xls, .ppt, .pdf, .txt, .zip, และ .rar 
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB ต่อการอัพโหลด 1 ครั้ง
      ตั้งชื่อไฟล์ด้วยอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข ไม่มีสัญลักษณ์พิเศษ เช่น . () / , - #


1.  Log in เข้าส่วนสมาชิก ที่เมนู "ระบบพื้นฐาน"  คลิก "จัดการกลุ่มบทความ / บทความ" (หรือเมนูอื่น ๆ ที่ต้องการอัพโหลดไฟล์เอกสารค่ะ)
2. เข้าสู่หน้า "จัดการกลุ่มบทความ / บทความ" คลิกที่ชื่อกลุ่มบทความ  จากนั้นคลิก  เพื่อเพิ่มบทความใหม่ หรือคลิก  เพื่อแก้ไขบทความเดิมที่สร้างไว้แล้วตามต้องการ
3. คลิกแท็บ "เนื้อหาของบทความ" คลิกเลือกคำสั่ง  (Upload File)
4. ปรากฎหน้าต่าง "File Properties"  คลิกปุ่ม "Browse Server"
5. ในหน้าต่าง "FCKeditor - Resources Browser  - Windows Internet Explorer" คลิกที่ปุ่ม "Browse"
6. ปรากฎหน้าต่าง "Choose file to Upload" ให้ท่านคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน จากนั้นคลิกปุ่ม "Open"
7. เมื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้ว คลิกปุ่ม "Upload"
8. หลังจากคลิก Upload จะปรากฎชื่อไฟล์  ให้ท่านคลิกที่ไฟล์ข้อมูลที่ต้องการ


 

9. จะมีข้อมูลปรากฎในหน้าต่าง "File Properties"  ท่านสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการให้แสดงเป็นลิงค์สำหรับคลิกดาวน์โหลดไฟล์บนหน้าเว็บไซต์ ในช่อง Caption ได้ตามต้องการ  จากนั้นคลิก OK
10. การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ เมื่อคลิกลิงค์ข้อความแล้วจะปรากฎไฟล์เอกสารสำหรับเปิดอ่านหรือให้เก็บบันทึกได้

นอกจากนี้  ยังมีเทคนิคในการสร้างลิงค์รูปภาพไปยังไฟล์เอกสาร  ซึ่งเป็นลักษณะของปุ่ม Download ที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้เช่นเดียวกับลิงค์ข้อความตามวิธีการข้างต้นค่ะ  โดยมีขั้นตอนดังนี้


11. ทำการอัพโหลดไฟล์ด้วยเครื่องมือ "Upload File" ตามขั้นตอนในข้อที่ 1-8 ข้างต้น  เมื่อถึงข้อที่ 9 ที่มีข้อมูลปรากฎในหน้าต่าง "File Properties"  ให้ท่านคัดลอก URL ของไฟล์เอกสารที่ปรากฎในช่อง URL และคลิกปิดหน้าต่าง File Properties ค่ะ
12. จากนั้น เพิ่มรูปภาพที่ต้องการสร้างลิงค์เป็นปุ่ม Download ไฟล์เอกสาร  ด้วยเครื่องมือ  (Upload Image) หรือ  (Easy Upload Image)  ซึ่งไฟล์รูปภาพต้องนามสกุล (Type) เป็น .gif / .jpeg / .png ตั้งชื่อไฟล์รูปภาพเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข และควรย่อภาพให้มีขนาดไม่เกิน (Size) 500 KB ค่ะ
13. ทำการผูกลิงค์รูปภาพปุ่ม Download  โดยคลิกที่รูปภาพ และคลิกที่คำสั่ง  (Hyperling in Text) เพื่อสร้างลิงค์
14. ปรากฎหน้าต่าง Link ให้วาง URL ของไฟล์เอกสารที่ copy มา(จากข้อ 11) ลงในช่อง URL
เลือก "Target" เป็น "New Window (_blank)" และคลิก OK
15. การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ เมื่อคลิกที่ปุ่มรูปภาพ Download แล้วจะปรากฎไฟล์เอกสารสำหรับเปิดอ่านหรือให้เก็บบันทึกได้


 

3 November 2011
Jittima  Suebsook
www.ReadyPlanet.com
เทคนิคการทำเว็บไซต์ (Howto)

เทคนิคการสร้างเส้นตรงคั่นระหว่างเนื้อหาหรือบทความด้วยเครื่องมือ Insert Horizontal Line
วิธีนำ Embed Post จาก Facebook, Twitter และ Google+ มาแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ไขข้อข้องใจ "การทำเว็บไซต์ภาษาที่สอง"
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ติดตั้งเครืองมือแปลภาษา Google Translate บนหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เจาะลึกเรื่องเมนูที่ควร Do และ Don't
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคง่าย ๆ ในการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ตอนที่ 2
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคง่าย ๆ ในการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ตอนที่ 1
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคการใส่ตารางในรายละเอียดสินค้าบนระบบร้านค้าออนไลน์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคการปิดปรับปรุงเว็บไซต์ โดยใช้ Intro Page
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ติดต่อง่าย เก็บได้ข้อมูลดังใจกับ "แบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับ"
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ไม่พลาดการติดต่อด้วย "แบบฟอร์มมาตรฐาน"
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ใส่กรอบและตกแต่งรูปภาพอย่างง่ายด้วยโปรแกรม PhotoScape
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - ฟันธงแนวโน้มการตลาดออนไลน์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - จัดระเบียบข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือตาราง
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ย่อรูปภาพอย่างง่ายด้วยเครื่องมือ "กำหนดขนาดรูปภาพ"
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - Website Check Up ตรวจสุขภาพเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างลิงค์รูปภาพเล็กไปรูปภาพใหญ่ ด้วยเครื่องมือ Text Editor
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคใส่ตัวอักษรเคลื่อนไหวในพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคซ่อนเส้นขอบรูปภาพที่เกิดจากการสร้างลิงค์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีสร้างภาพโลโก้ตัวอักษรอย่างง่าย
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีแสดง Profile widget จาก Twitter ในเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีติดตั้งโค้ดนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - ทำอย่างไรให้เว็บไซต์เป็นที่นิยม
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ข้อควรระวังในการทำเว็บไซต์และวิธีใส่ข้อมูลในเว็บไซต์ที่ถูกต้องปลอดภัย
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีใส่เสียงเพลงในหน้าเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ตกแต่งเว็บไซต์ด้วยโค้ดนาฬิกาและปฏิทิน
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างลิงค์ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์แบบลงทะเบียนในเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างรูปภาพเคลื่อนไหวแบบ Marquee
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ด้วยแบนเนอร์แลกลิงค์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างลูกเล่นให้เว็บไซต์ด้วย Chat Box
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - สร้างธุรกิจให้ดังและโดนด้วย Social Network
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ตกแต่งเว็บไซต์ด้วยแบนเนอร์เทศกาล
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีสร้าง QR Code และแสดงผลบนเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - E-Mail Marketing ทำการตลาดออนไลน์ด้วยอีเมล
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีสร้างไฟล์ภาพ Favorite Icon เพื่อแสดงผลในช่อง Address Bar
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคการสร้างลิงค์ ในหน้าเดียวกันด้วยคำสั่ง Anchor
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - Google Adwords สื่อโฆษณาที่ทรงพลัง
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคการสร้างลิงค์เมนูและรูปภาพแบนเนอร์ในพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - แนะนำวิธีหากลืมรหัสผ่านเข้าสู่หน้าแก้ไขเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - การติดตั้ง Facebook Page Plugin (Like Box) ในเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีแสดงผลเครื่องเล่น VDO บนหน้าเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - Keyword ช่วยสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สาเหตุและวิธีการแก้ไขหน้าเว็บไซต์ที่จำข้อมูลเดิม
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - การเปลี่ยน Visitor เป็น Customer
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - วิธีเชื่อมต่อ Status จาก Twitter ไปยัง Facebook อัตโนมัติ
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - รู้จักผู้เข้าชมเว็บไซต์ และวัดผลด้วย Google Analytics
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เพิ่มลูกเล่นให้เว็บไซต์ด้วยหน้าต้อนรับ Intro Page
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีระบุที่ตั้งและแสดงแผนที่ Google Map บนหน้าเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - วิธีใส่คีย์เวิร์ดในเว็บไซต์เพื่อให้ Google จัดเว็บไซต์ในอันดับที่ดี
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - ความหมายและความสำคัญของการจดทะเบียนโดเมนเนม
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - เทคนิคการให้รายละเอียดสินค้าเพื่อปิดการขาย
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - จะเลือกใช้สีในหน้าเว็บไซต์อย่างไรให้เหมาะสม?
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - จัดการข้อมูลเมนูย่อยด้านข้างอย่างไรดี?
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคการจัดการเมนูหลักที่สวยและดี
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - การเลือกรูปแบบเว็บไซต์และจัดโครงสร้างหน้าแรก
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เริ่มต้นใส่ข้อมูลในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - เทคนิคการเขียนบทความบนเว็บไซต์ให้น่าสนใจ
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เตรียมข้อมูลทำเว็บไซต์อย่างไรดี
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - 10 ข้อแนะนำ ก่อนเริ่มทำเว็บไซต์