การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - Website Check Up ตรวจสุขภาพเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - Website Check Up ตรวจสุขภาพเว็บไซต์

เจ้าของธุรกิจหลายท่านที่ใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางในการทำให้ธุรกิจ และได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์  ทำให้มียอดขาย กำไร และมีลูกค้าเพิ่มขึ้นจากช่องทางเว็บไซต์นี้  แต่อาจมีเจ้าของธุรกิจอีกหลาย ๆ ท่านที่รู้สึกว่าไม่ได้ใช้เว็บไซต์ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  เนื่องจากอาจมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไม่มากนั้น  ReadyPlanet Howto วันนี้ จึงขอแนะนำวิธีการตรวจสุขภาพเว็บไซต์ เพื่อทำให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ 

โดยทั่วไปการทำเว็บไซต์ทำได้หลายวิธี เช่น

  • การมีบุคลากรภายในเป็นผู้ดูแลและจัดทำภายในองค์กรของเราเอง
  • การจ้างบุคคลภายนอก ฟรีแลนซ์ หรือคนรู้จักเป็นผู้ดูแลจัดทำเว็บไซต์ให้องค์กร
  • การใช้ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปที่เจ้าของเว็บไซต์สามารถจัดการข้อมูลในเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง
     
แต่ไม่ว่าจะสร้างเว็บไซต์ด้วยวิธีใดก็ตามนั้น  การตรวจสุขภาพของเว็บไซต์ถือเป็นเรื่องสำคัญ  สุขภาพของเว็บไซต์  คือ การที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้ามาถึงเว็บไซต์แล้ว สามารถที่จะค้นหาข้อมูลต้องการได้ และเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่เจ้าของเว็บไซต์ให้ความสำคัญและต้องการจะแสดงต่อผู้เข้าชมเว็บไซต์  ถ้าสิ่งที่เจ้าของเว็บไซต์ต้องการจะบอกเป็นสิ่งเดียวกับที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ค้นหาเจอ นั่นคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของเว็บไซต์ของท่าน  แต่ถ้าผู้เข้าชมเว็บไซต์เข้ามาถึงเว็บไซต์แล้ว ภายในเวลาสั้น ๆ ที่ผู้เข้าชมอยู่ในหน้าเว็บไซต์แล้วไม่สามารถเก็บข้อมูลหรือทำความเข้าใจเว็บไซต์ได้  อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความล้มเหลวได้เช่นกันวิธีการตรวจสุขภาพเว็บไซต์ ด้วยหลัก 5 ประการ


เบื้องต้นเจ้าของเว็บไซต์ควรเยี่ยมชมเว็บไซต์ของตัวเองด้วยมุมมองของผู้ที่เพิ่งเข้ามาชมเว็บไซต์ใหม่   เพราะเจ้าของเว็บไซต์จะเข้าใจเว็บไซต์ของตนเองอยู่แล้ว  แต่ถ้ามองเว็บไซต์ด้วยมุมมองของคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ครั้งแรกจะทำให้ทราบได้ว่าเว็บไซต์ของท่านมีคุณสมบัติอะไรบ้าง โดยเปรียบเทียบจากหลัก 5 ประการต่อไปนี้
 
1. Accessibility : เว็บไซต์ต้องเข้าถึงได้ง่าย  
การเข้าถึงข้อมูลถือเป็นจุดประสงค์หลักของผู้เข้าชมเว็บไซต์  ไม่ว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์จะเข้าชมผ่าน Web Browser ใด ๆ ก็ตาม เช่น Internet Explorer, Firefox, Chrome เป็นต้น ผู้เข้าชมจะต้องเข้าถึงข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ได้ง่าย  การแสดงผลข้อมูลถูกต้อง  และควรมีการเรียบเรียงข้อมูลให้เข้าถึงได้ง่ายด้วยการจัดหมวดหมู่เมนูต่าง ๆ 

2. Attractiveness : เว็บไซต์ต้องมีความสวยงาม  
เว็บไซต์ควรมีความสวยงามเหมาะสมกับธุรกิจ  ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องลงทุนด้านการดีไซน์เว็บไซต์ในราคาสูง  แต่ความสวยงามเหมาะสมกับธุรกิจอยู่ที่การสร้างรูปแบบ คือ มีรูปสินค้า รูปบริการ หรือรูปธุรกิจ ที่สามารถบ่งบอกความเป็นธุรกิจของท่านที่สวยงามในระดับพื้นฐาน  และทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเข้าใจธุรกิจของท่านได้ง่าย ๆ ในเบื้องต้นจากการออกแบบหน้าเว็บไซต์

3. Speed : เว็บไซต์ต้องมีความเร็ว
เว็บไซต์ที่ดีควรมีความเร็วในการเปิดหน้าเว็บไซต์  ดังนั้นรูปภาพที่แสดงผลในเว็บไซต์ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป  เนื่องจากผู้เข้าชมเว็บไซต์อาจไม่สนใจในการดูรูปภาพที่มีความชัดเจนมากนักเมื่อเทียบกับความเร็วอินเทอร์เน็ต  

4. Simplicity : เว็บไซต์ต้องมีความง่ายในการเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ ที่นำเสนอในหน้าเว็บไซต์ต้องง่ายต่อการเข้าถึง  และมีรายละเอียดสำคัญที่ง่ายต่อการติดต่อ เช่น  เบอร์โทรศัพท์  อีเมลแอดเครส หรือข้อมูลของเจ้าของเว็บไซต์  รวมไปถึงการเข้าสู่เมนูต่าง ๆ ต้องใช้งานง่ายและเข้าใจได้ง่าย

5. Credibility : เว็บไซต์ต้องมีความน่าเชื่อถือ
ถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมาก  ความน่าเชื่อถือสร้างได้โดยเริ่มต้นจาก เจ้าของธุรกิจจะนำเสนอตัวเองบนหน้าเว็บไซต์ได้อย่างดีเพียงใด  หากท่านประกอบธุรกิจมานานแล้ว  สามารถนำรูปผลงาน  ตราสัญลักษณ์ โลโก้  ใบรับรองต่าง ๆ นำมาเสนอบนหน้าเว็บไซต์  เพื่อแสดงความน่าเชื่อถือเพิ่มเติมได้ค่ะ

     นอกจากนี้ ยังมีวิธีในการตรวจสอบสุขภาพเว็บไซต์ของท่านแบบง่ายและเห็นภาพรวมได้ชัดเจนมาแนะนำค่ะ  คือ การใช้ Check List หรือตารางตรวจสอบสุขภาพเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ  โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติแต่ละข้อกับเว็บไซต์ของท่าน ในแต่ละจุดต่อไปนี้ค่ะ
  

จากตารางข้างต้น  หากเว็บไซต์ของท่านมีรายละเอียดที่ตรงกับช่อง "ถูกต้อง" มากกว่า 26 ข้อ ถือว่าเว็บไซต์ของท่านอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีแล้วค่ะ  และหากพบจุดใดในเว็บไซต์ที่อยู่ในช่อง "พอใช้" หรือ "ไม่ถูกต้อง"  ท่านสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในส่วนนั้น ๆ ให้ดีขึ้นได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็นด้วยค่ะ

ด้วยคุณสมบัติ 5 ประการ  จะทำให้เว็บไซต์ของท่านได้รับการยอมรับจากผู้เข้าชมเว็บไซต์  และสามารถปรับปรุงเว็บไซต์แต่ละด้านให้ดีขึ้น  ขอเพียงแต่เจ้าของเว็บไซต์มองเว็บไซต์ในมุมมองของผู้เยี่ยมชม  และเข้าใจได้ว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์คิดกับเว็บไซต์ของท่านอย่างไร  สุดท้ายนำความคิดเห็นของผู้เยี่ยมชมมาปรับตามคุณสมบัติ 5 ประการข้างต้นนี้  ก็จะทำให้เว็บไซต์ของท่านมีสุขภาพที่ดี มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ตรงกับความต้องการ และนำไปสู่ความสำเร็จในโลกออนไลน์ต่อไปค่ะ

27 October 2011
www.ReadyPlanet.com
เทคนิคการทำเว็บไซต์ (Howto)

เทคนิคการสร้างเส้นตรงคั่นระหว่างเนื้อหาหรือบทความด้วยเครื่องมือ Insert Horizontal Line
วิธีนำ Embed Post จาก Facebook, Twitter และ Google+ มาแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ไขข้อข้องใจ "การทำเว็บไซต์ภาษาที่สอง"
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ติดตั้งเครืองมือแปลภาษา Google Translate บนหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เจาะลึกเรื่องเมนูที่ควร Do และ Don't
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคง่าย ๆ ในการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ตอนที่ 2
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคง่าย ๆ ในการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ตอนที่ 1
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคการใส่ตารางในรายละเอียดสินค้าบนระบบร้านค้าออนไลน์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคการปิดปรับปรุงเว็บไซต์ โดยใช้ Intro Page
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ติดต่อง่าย เก็บได้ข้อมูลดังใจกับ "แบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับ"
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ไม่พลาดการติดต่อด้วย "แบบฟอร์มมาตรฐาน"
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ใส่กรอบและตกแต่งรูปภาพอย่างง่ายด้วยโปรแกรม PhotoScape
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - ฟันธงแนวโน้มการตลาดออนไลน์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - จัดระเบียบข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือตาราง
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีอัพโหลดไฟล์เอกสารและสร้างลิงค์สำหรับดาวน์โหลด
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ย่อรูปภาพอย่างง่ายด้วยเครื่องมือ "กำหนดขนาดรูปภาพ"
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างลิงค์รูปภาพเล็กไปรูปภาพใหญ่ ด้วยเครื่องมือ Text Editor
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคใส่ตัวอักษรเคลื่อนไหวในพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคซ่อนเส้นขอบรูปภาพที่เกิดจากการสร้างลิงค์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีสร้างภาพโลโก้ตัวอักษรอย่างง่าย
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีแสดง Profile widget จาก Twitter ในเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีติดตั้งโค้ดนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - ทำอย่างไรให้เว็บไซต์เป็นที่นิยม
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ข้อควรระวังในการทำเว็บไซต์และวิธีใส่ข้อมูลในเว็บไซต์ที่ถูกต้องปลอดภัย
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีใส่เสียงเพลงในหน้าเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ตกแต่งเว็บไซต์ด้วยโค้ดนาฬิกาและปฏิทิน
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างลิงค์ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์แบบลงทะเบียนในเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างรูปภาพเคลื่อนไหวแบบ Marquee
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ด้วยแบนเนอร์แลกลิงค์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างลูกเล่นให้เว็บไซต์ด้วย Chat Box
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - สร้างธุรกิจให้ดังและโดนด้วย Social Network
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ตกแต่งเว็บไซต์ด้วยแบนเนอร์เทศกาล
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีสร้าง QR Code และแสดงผลบนเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - E-Mail Marketing ทำการตลาดออนไลน์ด้วยอีเมล
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีสร้างไฟล์ภาพ Favorite Icon เพื่อแสดงผลในช่อง Address Bar
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคการสร้างลิงค์ ในหน้าเดียวกันด้วยคำสั่ง Anchor
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - Google Adwords สื่อโฆษณาที่ทรงพลัง
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคการสร้างลิงค์เมนูและรูปภาพแบนเนอร์ในพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - แนะนำวิธีหากลืมรหัสผ่านเข้าสู่หน้าแก้ไขเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - การติดตั้ง Facebook Page Plugin (Like Box) ในเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีแสดงผลเครื่องเล่น VDO บนหน้าเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - Keyword ช่วยสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สาเหตุและวิธีการแก้ไขหน้าเว็บไซต์ที่จำข้อมูลเดิม
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - การเปลี่ยน Visitor เป็น Customer
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - วิธีเชื่อมต่อ Status จาก Twitter ไปยัง Facebook อัตโนมัติ
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - รู้จักผู้เข้าชมเว็บไซต์ และวัดผลด้วย Google Analytics
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เพิ่มลูกเล่นให้เว็บไซต์ด้วยหน้าต้อนรับ Intro Page
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีระบุที่ตั้งและแสดงแผนที่ Google Map บนหน้าเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - วิธีใส่คีย์เวิร์ดในเว็บไซต์เพื่อให้ Google จัดเว็บไซต์ในอันดับที่ดี
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - ความหมายและความสำคัญของการจดทะเบียนโดเมนเนม
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - เทคนิคการให้รายละเอียดสินค้าเพื่อปิดการขาย
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - จะเลือกใช้สีในหน้าเว็บไซต์อย่างไรให้เหมาะสม?
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - จัดการข้อมูลเมนูย่อยด้านข้างอย่างไรดี?
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคการจัดการเมนูหลักที่สวยและดี
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - การเลือกรูปแบบเว็บไซต์และจัดโครงสร้างหน้าแรก
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เริ่มต้นใส่ข้อมูลในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - เทคนิคการเขียนบทความบนเว็บไซต์ให้น่าสนใจ
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เตรียมข้อมูลทำเว็บไซต์อย่างไรดี
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - 10 ข้อแนะนำ ก่อนเริ่มทำเว็บไซต์