การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - E-Mail Marketing ทำการตลาดออนไลน์ด้วยอีเมล์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - E-Mail Marketing ทำการตลาดออนไลน์ด้วยอีเมล

ในการทำธุรกิจออนไลน์ การสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  โดยผู้ขายจำเป็นต้องสื่อสารเพื่อให้ผู้ซื้อทราบว่าเรานำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใด  และสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารที่มีความก้าวหน้าและอยู่คู่กับเว็บไซต์ก็คือ "อีเมล"  ในปัจจุบัน การมีอีเมลเป็นเหมือนเรื่องง่ายๆ ที่มีใช้อยู่ทั่วไป และทุกท่านคงจะมีอีเมลส่วนตัวใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น Free E-mail หรืออีเมลของบริษัท   แต่จะทำอย่างไรที่จะนำอีเมลมาใช้ประโยชน์กับธุรกิจได้อย่างจริงจัง

E-Mail Marketing ง่ายแต่ยาก
     การทำการตลาดด้วยอีเมล หรือ E-Mail Marketing   คือ  การนำอีเมลมาใช้ประโยชน์กับธุรกิจ  มีวิธีการใช้งานที่ง่าย แต่การใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องและนำไปสู่ความสำเร็จได้นั้น  อาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและสร้างความน่าเชื่อถือด้วย  โดยมีขั้นตอนดังนี้


     1. สร้าง Contact List หรือ E- Mail List คือ การรวบรวมอีเมลของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือกลุ่มคนที่มีโอกาสจะเปลี่ยนจากผู้ชมกลายมาเป็นลูกค้าของเรา  โดยเว็บมาสเตอร์เป็นผู้รวบรวมอีเมลลูกค้าเป็นลิสต์แยกไว้ตามประเภทธุรกิจ  โดยรายชื่ออีเมลเหล่านี้ไม่ควรนำมาจาก Spam List หรือการซื้ออีเมลลิสต์ที่ขายอย่างไม่ถูกต้อง หรือ Copy E-mail Address มาจากที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  เพราะธุรกิจเองต้องมีการสร้างความน่าเชื่อถือ  ธุรกิจจึงต้องสร้างอีเมลลิสต์เป็นของตัวเอง

     2. สร้างช่อง "สนใจสมัครรับข่าวสาร" เพื่อรับลูกค้าใหม่อยู่เสมอ เมื่อมีกลุ่มลูกค้าที่สนใจหลังจากได้รับข้อมูลข่าวสารจาก Newsletter แล้ว อาจต้องทำการสร้าง E-mail List ของลูกค้ากลุ่มนี้เพิ่มเติม  รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่ที่อาจสนใจในสินค้าหรือบริการบนหน้าเว็บไซต์ ด้วยการสร้างช่อง "สนใจสมัครรับข่าวสาร" เพื่อให้ลูกค้าใหม่ที่สนใจสามารถกรอกอีเมล Address ลงในช่อง Newsletter จะทำให้เราได้รับรายชื่ออีเมลมาอย่างถูกต้อง ไม่เป็น Spam List ตามที่ได้แจ้งไปแล้วข้างต้น


     3. สร้างระบบ Newsletter คือ สร้างระบบการส่งข่าวสารให้กับกลุ่มเป้าหมายของเราได้ หรือเรียกว่า การ  ธุรกิจต้องวางแผนว่า  ในช่วงเวลาแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือน จะมีกิจกรรมใดที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ได้รับอีเมล Newsletter จะสนใจ  เช่น เดือน ธันวาคม จะมีกิจกรรมส่งท้ายปี  มีโปรโมชั่น มีกิจกรรมพิเศษอย่างไรบ้าง  เป็นต้น
     การส่ง Newsletter ที่ดี ขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของธุรกิจกับกลุ่มผู้สนใจ และประโยชน์ของเนื้อหาใน Newsletter นั้น ซึ่งจำนวนการส่งอาจจะอยู่ประมาณ 1 ฉบับต่อสัปดาห์ และปรับมากขึ้นหรือน้อยลงตามความเหมาะสมค่ะ

     การใช้ Newsletter  อย่างถูกต้องจะมีพลังในการติดต่อสื่อสารสูงมากสำหรับแต่ละธุรกิจ  พลังเหล่านี้เปรียบเสมือนการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจเองและผู้สนใจธุรกิจผ่านระบบอีเมล โดยมีค่าใช้จ่ายที่น้อยมาก   และเมื่อสร้างความสัมพันธ์แล้ว  หากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ  ก็จะนึกถึงเจ้าของเว็บไซต์หรือธุรกิจที่มีการติดต่อสื่อสารกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  มากกว่าธุรกิจหรือผู้ให้บริการรายอื่นที่เพิ่งติดต่อกัน  และก่อให้เกิดโอกาสในการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ของท่านต่อมาอย่างแน่นอน

1 August 2011
www.ReadyPlanet.com
เทคนิคการทำเว็บไซต์ (Howto)

เทคนิคการสร้างเส้นตรงคั่นระหว่างเนื้อหาหรือบทความด้วยเครื่องมือ Insert Horizontal Line
วิธีนำ Embed Post จาก Facebook, Twitter และ Google+ มาแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ไขข้อข้องใจ "การทำเว็บไซต์ภาษาที่สอง"
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ติดตั้งเครืองมือแปลภาษา Google Translate บนหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เจาะลึกเรื่องเมนูที่ควร Do และ Don't
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคง่าย ๆ ในการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ตอนที่ 2
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคง่าย ๆ ในการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ตอนที่ 1
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคการใส่ตารางในรายละเอียดสินค้าบนระบบร้านค้าออนไลน์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคการปิดปรับปรุงเว็บไซต์ โดยใช้ Intro Page
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ติดต่อง่าย เก็บได้ข้อมูลดังใจกับ "แบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับ"
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ไม่พลาดการติดต่อด้วย "แบบฟอร์มมาตรฐาน"
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ใส่กรอบและตกแต่งรูปภาพอย่างง่ายด้วยโปรแกรม PhotoScape
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - ฟันธงแนวโน้มการตลาดออนไลน์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - จัดระเบียบข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือตาราง
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีอัพโหลดไฟล์เอกสารและสร้างลิงค์สำหรับดาวน์โหลด
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ย่อรูปภาพอย่างง่ายด้วยเครื่องมือ "กำหนดขนาดรูปภาพ"
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - Website Check Up ตรวจสุขภาพเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างลิงค์รูปภาพเล็กไปรูปภาพใหญ่ ด้วยเครื่องมือ Text Editor
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคใส่ตัวอักษรเคลื่อนไหวในพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคซ่อนเส้นขอบรูปภาพที่เกิดจากการสร้างลิงค์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีสร้างภาพโลโก้ตัวอักษรอย่างง่าย
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีแสดง Profile widget จาก Twitter ในเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีติดตั้งโค้ดนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - ทำอย่างไรให้เว็บไซต์เป็นที่นิยม
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ข้อควรระวังในการทำเว็บไซต์และวิธีใส่ข้อมูลในเว็บไซต์ที่ถูกต้องปลอดภัย
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีใส่เสียงเพลงในหน้าเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ตกแต่งเว็บไซต์ด้วยโค้ดนาฬิกาและปฏิทิน
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างลิงค์ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์แบบลงทะเบียนในเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างรูปภาพเคลื่อนไหวแบบ Marquee
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ด้วยแบนเนอร์แลกลิงค์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างลูกเล่นให้เว็บไซต์ด้วย Chat Box
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - สร้างธุรกิจให้ดังและโดนด้วย Social Network
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ตกแต่งเว็บไซต์ด้วยแบนเนอร์เทศกาล
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีสร้าง QR Code และแสดงผลบนเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีสร้างไฟล์ภาพ Favorite Icon เพื่อแสดงผลในช่อง Address Bar
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคการสร้างลิงค์ ในหน้าเดียวกันด้วยคำสั่ง Anchor
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - Google Adwords สื่อโฆษณาที่ทรงพลัง
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคการสร้างลิงค์เมนูและรูปภาพแบนเนอร์ในพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - แนะนำวิธีหากลืมรหัสผ่านเข้าสู่หน้าแก้ไขเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - การติดตั้ง Facebook Page Plugin (Like Box) ในเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีแสดงผลเครื่องเล่น VDO บนหน้าเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - Keyword ช่วยสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สาเหตุและวิธีการแก้ไขหน้าเว็บไซต์ที่จำข้อมูลเดิม
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - การเปลี่ยน Visitor เป็น Customer
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - วิธีเชื่อมต่อ Status จาก Twitter ไปยัง Facebook อัตโนมัติ
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - รู้จักผู้เข้าชมเว็บไซต์ และวัดผลด้วย Google Analytics
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เพิ่มลูกเล่นให้เว็บไซต์ด้วยหน้าต้อนรับ Intro Page
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีระบุที่ตั้งและแสดงแผนที่ Google Map บนหน้าเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - วิธีใส่คีย์เวิร์ดในเว็บไซต์เพื่อให้ Google จัดเว็บไซต์ในอันดับที่ดี
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - ความหมายและความสำคัญของการจดทะเบียนโดเมนเนม
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - เทคนิคการให้รายละเอียดสินค้าเพื่อปิดการขาย
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - จะเลือกใช้สีในหน้าเว็บไซต์อย่างไรให้เหมาะสม?
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - จัดการข้อมูลเมนูย่อยด้านข้างอย่างไรดี?
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคการจัดการเมนูหลักที่สวยและดี
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - การเลือกรูปแบบเว็บไซต์และจัดโครงสร้างหน้าแรก
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เริ่มต้นใส่ข้อมูลในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - เทคนิคการเขียนบทความบนเว็บไซต์ให้น่าสนใจ
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เตรียมข้อมูลทำเว็บไซต์อย่างไรดี
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - 10 ข้อแนะนำ ก่อนเริ่มทำเว็บไซต์