แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - จัดการข้อมูลเมนูย่อยด้านข้างอย่างไรดี?
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - จัดการข้อมูลเมนูย่อยด้านข้างอย่างไรดี?

     เมนูย่อย คือ เมนูซึ่งแสดงผลด้านข้างของส่วนแสดงเนื้อหาเว็บไซต์  ช่วยแสดงผลหมวดหมู่สินค้า/บริการหลักของเว็บไซต์หรือกลุ่มบทความต่าง ๆ ให้เห็นเด่นชัด  หาง่าย  ด้วยรูปแบบการแสดงผลข้อมูลที่เรียงลงมาในแนวตั้ง ทำให้สามารถแสดงผลเมนูได้ค่อนข้างมาก  อีกทั้งแถบเมนูย่อยยังมีการแสดงผลรวมไปถึง พื้นที่แบนเนอร์ คือ เมนูสำหรับแสดงรูปภาพ นิยมใช้ในการผูกลิงก์ไปยังเว็บไซต์พันธมิตรอื่นๆ สำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้อีกด้วย  


          เมนูย่อย จะแสดงผลอยู่ด้านซ้ายหรือขวาของเนื้อหาเว็บไซต์  ขึ้นอยู่กับเทมเพลตในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet ที่ท่านเลือกใช้งาน  และมีบางเทมเพลตที่ไม่แสดงเมนูย่อย  เช่น เทมเพลต ID : 180  และ  ID : 181  เป็นต้น

ตัวอย่างเทมเพลต
ที่มีเมนูย่อยแสดงผลด้านซ้าย

 

ตัวอย่างเทมเพลต
ที่มีเมนูย่อยแสดงผลด้านขวา

 

ตัวอย่างเทมเพลตที่มีไม่มีเมนูย่อย

 

 ประโยชน์ของเมนูย่อย

 สามารถสร้างลิงค์เพื่อแสดงผลเมนูที่สำคัญ หรือหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการให้เป็นจุดเด่น
 แสดงผลที่ตำแหน่งเดิมในทุกๆหน้า ไม่ว่าจะคลิกไปหน้าใดๆในเว็บไซต์ของท่าน
 สามารถสร้างลิงค์ในรูปแบบ Pulldown และ Multi Pulldown เพื่อแสดงผลหมวดหมู่ข้อมูลย่อยได้
 สามารถใส่แบนเนอร์ด้านข้างเพื่อโฆษณาหรือแลกลิงค์กับเว็บไซต์เพื่อนบ้านได้

 เนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับแสดงผลที่ตำแหน่งเมนูย่อย

      นิยมแสดงผลหมวดหมู่ของสินค้าหรือกลุ่มบทความ ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของเว็บไซต์ในส่วนเมนูย่อย เพราะเป็นส่วนที่เด่น สะดุดตาผู้เข้าชมเว็บไซต์  
     ตัวอย่างเช่น  เว็บไซต์ Cake2U เน้นการขายสินค้าออนไลน์เป็นเค้กประเภทต่าง ๆ ควรจะแสดงผลกลุ่มสินค้าจากระบบร้านค้าออนไลน์ Vela Commerce เป็นหลัก  และกลุ่มข้อมูลที่มีความสำคัญรองลงมา คือ กลุ่มบทความข่าวประชาสัมพันธ์ หรือกลุ่มสาระความรู้  แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาจากความเหมาะสมในการแสดงผลไม่ให้เมนูย่อยมีจำนวนมากหรือน้อยเกินไปด้วย เป็นต้น

ตัวอย่างการแสดงผลหมวดหมู่สินค้าจากระบบร้านค้าออนไลน์ Vela Commerce ที่เมนูย่อย

  

       นอกจากนี้ บริเวณเมนูย่อยด้านข้าง ยังมีเมนู "พื้นที่แบนเนอร์" ซึ่งแสดงผลต่อจากส่วนของเมนูย่อย  เหมาะสมต่อการสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์เพื่อนบ้านหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งแบนเนอร์โฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เห็นได้อย่างเด่นชัดอีกด้วย

 

 การแสดงผลของเมนูย่อยที่ดี ควรคำนึงถึง

  จำนวนเมนูที่แสดงผลที่เมนูย่อย  
      นอกจากการเน้นความสำคัญในการเลือกกลุ่มสินค้าและบริการมาแสดงผลที่เมนูย่อย  ควรดูถึงความเหมาะสมในด้านจำนวนของเมนูที่จะแสดงผลด้วย  แม้ว่าเมนูย่อยจะสามารถแสดงเมนูลงมาได้หลายสิบเมนู แต่ถ้าหากมีจำนวนมากเกินไป  อาจส่งผลให้หน้าเว็บไซต์ยาวลงมามาก ไม่สะดวกในการดูข้อมูลได้ นอกจากนี้อาจทำให้การแสดงผลดูไม่สวยงามในบางหน้าที่มีเนื้อหาน้อยค่ะ

      ภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างการแสดงผลเมนูย่อยด้านข้างและพื้นที่แบนเนอร์ที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาว เมื่อเปิดหน้าเว็บไซต์เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาน้อย ทำให้เกิดพื้นที่ว่างด้านล่างต่อจากส่วนเนื้อหาค่อนข้างมาก

  

  เลือกแสดงผลรูปแบบการเปิดหน้าเมื่อคลิกลิงค์
    
ในการสร้างเมนูย่อยแต่ละเมนู  จะมีตัวเลือกสำหรับตั้งค่าการเปิดหน้าเว็บหลังจากการคลิกลิงค์เมนูย่อย ให้ "เปิดหน้าต่างใหม่" (แสดงผลหน้าเว็บไซต์ที่คลิกลิงค์ขึ้นมาใหม่ โดยที่หน้าเว็บไซต์เดิมยังแสดงผลอยู่) หรือ "เปิดทับหน้าต่างเดิม" (แสดงผลหน้าเว็บไซต์ที่คลิกลิงค์แทนที่หน้าเว็บไซต์เดิม)  โดยมีหลักการเลือกใช้งาน ดังนี้


 

     ► เปิดหน้าต่างใหม่ ในกรณีที่ลิงค์ไปเว็บไซต์ภายนอก , URL อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของเรา  เช่น เว็บไซต์ Cake2U.com มีการสร้างลิงค์ไป Oxygen.ReadyPlanet.com กรณีนี้ควรเลือกรูปแบบการเปิดหน้าเป็น เปิดหน้าต่างใหม่  เป็นต้น

ตัวอย่างแสดงผลเมื่อคลิกลิงค์  แล้วหน้าเว็บไซต์ปลายทางมีการเปิดหน้าต่างใหม่

 


     ► เปิดทับหน้าต่างเดิม  หากลิงค์ของหน้าเว็บไซต์ปลายทาง ยังเป็นหน้าที่แสดงผลภายในเว็บไซต์ของเรา เช่น Cake2U.com  สร้างลิงค์เมนูย่อยไปยังหมวดหมู่สินค้าเค้กผลไม้  โดย URL ของหน้าสินค้าหมวดเค้กผลไม้คือ www.Cake2U.com/fruitcake.html ซึ่งเป็นลิงค์ภายในเว็บไซต์  ควรเลือกรูปแบบการเปิดหน้าเว็บไซต์เป็น "เปิดทับหน้าต่างเดิม"  เป็นต้น 


 การใช้รูปภาพแทนชื่อเมนู
      ในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet มีฟังก์ชั่นการแสดงผลรูปภาพแทนชื่อเมนูย่อยได้  ซึ่งเป็นส่วนเสริมที่ทำให้เว็บไซต์มีความสวยงามและดึงดูดสายตาได้มากขึ้น  แต่หากรูปภาพที่ใช้แทนชื่อเมนูย่อยมีขนาดกว้างเกินไป จะส่งผลให้เกิดปัญหาหน้าเว็บไซต์ส่วนเนื้อหาขยายกว้างออกด้านข้างเกินกว่าภาพส่วนหัว  ทำให้หน้าเว็บไซต์ไม่สมส่วน  ดูไม่สวยงาม  จึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและสมดุลในการใช้รูปภาพแทนชื่อเมนูย่อยด้วยค่ะ

ขนาดภาพแทนชื่อเมนูย่อยที่เหมาะสม ควรมีความกว้าง (Width) ไม่เกิน 200 pixels เป็นไฟล์ภาพนามสกุล .jpg/ .gif/ .png และตั้งชื่อไฟล์ภาพเป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขเท่านั้น

เพื่อให้แสดงผลได้สวยงามที่สุด รูปแบนเนอร์ควรมีขนาด เช่น

- 120 x 60 pixels
- 120 x 120 pixels
- 120 x 180 pixels
- 120 x 240 pixels

ตัวอย่างการแสดงผลการใส่รูปภาพแทนชื่อเมนูย่อย "ค้นหาสินค้า" ด้วยภาพที่มีความกว้างเกิน 200 pixels
ส่งผลให้หน้าเว็บไซต์ส่วนเนื้อหาขยายกว้างเกินภาพส่วนหัว

 

15 June 2011
Jittima  Suebsook
www.ReadyPlanet.com
เทคนิคการทำเว็บไซต์ (Howto)

เทคนิคการสร้างเส้นตรงคั่นระหว่างเนื้อหาหรือบทความด้วยเครื่องมือ Insert Horizontal Line
วิธีนำ Embed Post จาก Facebook, Twitter และ Google+ มาแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ไขข้อข้องใจ "การทำเว็บไซต์ภาษาที่สอง"
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ติดตั้งเครืองมือแปลภาษา Google Translate บนหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เจาะลึกเรื่องเมนูที่ควร Do และ Don't
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคง่าย ๆ ในการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ตอนที่ 2
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคง่าย ๆ ในการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ตอนที่ 1
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคการใส่ตารางในรายละเอียดสินค้าบนระบบร้านค้าออนไลน์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - เทคนิคการปิดปรับปรุงเว็บไซต์ โดยใช้ Intro Page
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ติดต่อง่าย เก็บได้ข้อมูลดังใจกับ "แบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับ"
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ไม่พลาดการติดต่อด้วย "แบบฟอร์มมาตรฐาน"
เว็บไซต์สำเร็จรูป - ใส่กรอบและตกแต่งรูปภาพอย่างง่ายด้วยโปรแกรม PhotoScape
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - ฟันธงแนวโน้มการตลาดออนไลน์
เว็บไซต์สำเร็จรูป - จัดระเบียบข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือตาราง
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีอัพโหลดไฟล์เอกสารและสร้างลิงค์สำหรับดาวน์โหลด
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ย่อรูปภาพอย่างง่ายด้วยเครื่องมือ "กำหนดขนาดรูปภาพ"
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - Website Check Up ตรวจสุขภาพเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างลิงค์รูปภาพเล็กไปรูปภาพใหญ่ ด้วยเครื่องมือ Text Editor
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคใส่ตัวอักษรเคลื่อนไหวในพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคซ่อนเส้นขอบรูปภาพที่เกิดจากการสร้างลิงค์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีสร้างภาพโลโก้ตัวอักษรอย่างง่าย
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีแสดง Profile widget จาก Twitter ในเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีติดตั้งโค้ดนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - ทำอย่างไรให้เว็บไซต์เป็นที่นิยม
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ข้อควรระวังในการทำเว็บไซต์และวิธีใส่ข้อมูลในเว็บไซต์ที่ถูกต้องปลอดภัย
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีใส่เสียงเพลงในหน้าเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ตกแต่งเว็บไซต์ด้วยโค้ดนาฬิกาและปฏิทิน
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างลิงค์ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์แบบลงทะเบียนในเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างรูปภาพเคลื่อนไหวแบบ Marquee
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ด้วยแบนเนอร์แลกลิงค์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สร้างลูกเล่นให้เว็บไซต์ด้วย Chat Box
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - สร้างธุรกิจให้ดังและโดนด้วย Social Network
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - ตกแต่งเว็บไซต์ด้วยแบนเนอร์เทศกาล
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีสร้าง QR Code และแสดงผลบนเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - E-Mail Marketing ทำการตลาดออนไลน์ด้วยอีเมล
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีสร้างไฟล์ภาพ Favorite Icon เพื่อแสดงผลในช่อง Address Bar
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคการสร้างลิงค์ ในหน้าเดียวกันด้วยคำสั่ง Anchor
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - Google Adwords สื่อโฆษณาที่ทรงพลัง
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคการสร้างลิงค์เมนูและรูปภาพแบนเนอร์ในพื้นที่ด้านล่างของเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - แนะนำวิธีหากลืมรหัสผ่านเข้าสู่หน้าแก้ไขเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - การติดตั้ง Facebook Page Plugin (Like Box) ในเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีแสดงผลเครื่องเล่น VDO บนหน้าเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - Keyword ช่วยสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - สาเหตุและวิธีการแก้ไขหน้าเว็บไซต์ที่จำข้อมูลเดิม
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - การเปลี่ยน Visitor เป็น Customer
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - วิธีเชื่อมต่อ Status จาก Twitter ไปยัง Facebook อัตโนมัติ
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - รู้จักผู้เข้าชมเว็บไซต์ และวัดผลด้วย Google Analytics
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เพิ่มลูกเล่นให้เว็บไซต์ด้วยหน้าต้อนรับ Intro Page
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - วิธีระบุที่ตั้งและแสดงแผนที่ Google Map บนหน้าเว็บไซต์
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - วิธีใส่คีย์เวิร์ดในเว็บไซต์เพื่อให้ Google จัดเว็บไซต์ในอันดับที่ดี
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - ความหมายและความสำคัญของการจดทะเบียนโดเมนเนม
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - เทคนิคการให้รายละเอียดสินค้าเพื่อปิดการขาย
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - จะเลือกใช้สีในหน้าเว็บไซต์อย่างไรให้เหมาะสม?
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เทคนิคการจัดการเมนูหลักที่สวยและดี
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - การเลือกรูปแบบเว็บไซต์และจัดโครงสร้างหน้าแรก
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เริ่มต้นใส่ข้อมูลในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป
การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ - เทคนิคการเขียนบทความบนเว็บไซต์ให้น่าสนใจ
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - เตรียมข้อมูลทำเว็บไซต์อย่างไรดี
แนะนำการทำเว็บสำเร็จรูป - 10 ข้อแนะนำ ก่อนเริ่มทำเว็บไซต์